Biuletyn 4(5)/1997  

It is possible that acne during pregnancy could be a sign of the pregnancy and that you could be at risk of. A full and successful history with your doctor is very important to ensure you are taking the right medication and to avoid any potentially quanto costa il viagra femminile dangerous side effects. It is used to treat and prevent bacterial infections, including acute bacterial sinusitis, infections of the urinary tract, skin and soft tissue infections that are located near the skin, and certain types of bacterial infections of the blood and bone.

It’s the key to being alive, but choosing the right pharmacy for your needs can be the difference between getting a prescription or being denied by some over the counter pill dealer who wouldn’t dare give you the wrong drug. This disease might be treated with one valaciclovir or more drugs or procedures that are used to treat an unrelated condition. Dapoxetine is used to treat depression in adults and adolescents in combination with the selective serotonin reuptake inhibitor, venlafaxine.

Solda 1997

Po raz trzeci wybraliśmy się do górskiej, malowniczo położonej miejscowości Solda w Górnej Adydze. Powód wyprawy zawsze był ten sam – spotkanie z Magdą Olivero, która od ponad czterdziestu lat spędza tu wakacje. Natomiast od trzydziestu lat 15 sierpnia w małym kościółku Św. Gertrudy śpiewa w czasie mszy św. kilka utworów religijnych. Po raz trzeci udało nam się nie tylko usłyszeć śpiew Magdy Olivero w trakcie mszy, lecz także wysłuchać próby w dniu poprzedzającym Święto. W tym roku śpiewaczka wykonała Ave Maria Saint-Saënsa, Salve Maria Mascagniego oraz Panis Angelicus Francka. Artystce akompaniował na organach Marco Montanari, który od kilkudziesięciu lat przyjeżdża do Soldy specjalnie z Amsterdamu, aby móc uczestniczyć w tych wydarzeniach.

Mimo swoich blisko 88 lat śpiewaczka nie ogranicza się jedynie do występów raz w roku. Ostatnio np., już po tegorocznej Soldzie, Olivero prowadziła kursy mistrzowskie w La Scali, Master Class w Brazylii (Sao Paolo) – gdzie w trakcie minirecitalu wykonała m.in. Sola, perduta, abbandonata oraz Poveri fiori. 18 października w konserwatorium w Mediolanie, w trakcie koncertu poświęconego Enrico Caruso, artystka wykonała arcytrudny monolog Giusto cielo! z Adriany Lecouvreur. W najbliższym czasie wybiera się zaś do Barcelony, gdzie przewodniczyć będzie jury konkursu im. Franceso Viňasa, tam też poprowadzi Master Class. A w planach kursy mistrzowskie na Sycylii i w Atenach. Z niecierpliwością czekamy na Soldę w roku przyszłym.

Tomasz Pasternak, Krzysztof Skwierczyński