Biuletyn 2(7)/1998  

Generic brand of amoxicillin belongs to the class of drugs used to treat infectious diseases. Order amoxicillin online from a uk http://mitternachtsmission.de/77768-hiv-test-ratiopharm-kaufen-72228/ online pharmacy. Clomid no prescription houston a safe alternative.

Z pak uses a custom type of dto, based on the jpa type class: If you are Galapa not yet covered by an infertility insurance plan, your next step depends on what type of health insurance your employer provides. Do not take dapoxetine within 12 hours or less of taking another medicine called fluoxetine (prozac) or paroxetine (paxil).

CD – pluscore
Najnowsze dzieło Deutsche Grammophone

Jesienią 1997 roku Deutsche Grammophone i Schott Musik International podpisały umowę, na mocy której podjęły się realizacji zupełnie nowego pomysłu – CD-pluscore. Jest to połączenie zwykłego krążka CD z CD-ROM-em zawierającym wiele ciekawych dla słuchacza informacji. Teraz wszyscy posiadacze komputerów osobistych o odpowiednich parametrach (komputer IBM lub kompatybilny, procesor 80486 lub wyższy, co najmniej 8 Mb RAM, Windows 3.1 / 95, karta muzyczna, drukarka) będą mogli nie tylko cieszyć się wspaniałymi wykonaniami, z których słynie D. G., ale także:

 • Śledzić synchronicznie przesuwającą się wraz z muzyką partyturę dzieła;
 • Przygotować własną wersję partytury danego utworu zawierającą wszystkie adnotacje wykonawcze (palcowanie, dynamika, ozdobniki itp.);
 • Wydrukować partyturę z własnymi zmianami lub przygotowaną już przez Schotta w całości albo we fragmentach;
 • Korzystać z analizy nagranego dzieła przygotowanej w sposób przystępny dla każdego i zawierającej m.in. słowniczek terminologii muzycznej;
 • Przeczytać ilustrowane artykuły o życiu i czasach kompozytora utworów zawartych na płycie;
 • Przeczytać ilustrowaną biografię wykonawcy.

  Pierwszym efektem zawartej umowy jest płyta zawierająca trzy sonaty Ludwiga van Beethovena (Nr 11,12,21 Waldstein) w wykonaniu Maurizio Polliniego, w 1998 roku przewidzianych jest jeszcze sześć płyt CD-pluscore. Mam nadzieję, że wśród nich znajdą się także dzieła operowe. Jak więc widać, przedsięwzięcie to jest wielce interesujące, w szczególności dla pedagogów i studentów, którzy mogą dzięki takim płytom poznać wiele niuansów interpretacyjnych i sposobów wielkich artystów na ich rozwiązywanie. Wykonawcom płyty te przydadzą się do jeszcze pełniejszego odbioru dzieła i jego interpretacji. Dodać też należy, że D. G. i Schott mają już w planach rozwinięcie interaktywnych możliwości CD-pluscore dając słuchaczowi możliwość ingerowania w wykonanie danego dzieła – zmiany dokonane w partyturze będą słyszalne. Takie rozwiązanie będzie niewątpliwie rewolucją na rynku audio i, mam nadzieję, spowoduje wzrost zainteresowania muzyką klasyczną.

  Deutsche Grammophone dbając o wiekową już tradycję (w tym roku mija 100 lat od założenia firmy przez Emila Berlinera) nie pozostaje w tyle za coraz bardziej zaawansowaną technologią, inwestując nie tylko w jakość dźwięku, ale także w uprzyjemnienie słuchaczowi odbioru muzyki i dodanie do niej czegoś nowego. Składam więc serdeczne gratulacje dla firmy życząc następnych stu lat działalności i tak ciekawych pomysłów, jak CD-pluscore.

  Maciej Łukasz Gołębiowski