Biuletyn 2(7)/1998  

It is a drug that causes the pain when taken during the day. It is tamoxifen 20 mg ohne rezept Lice often given to patients with serious bacterial infections as well as other kinds of infections. If you do not have a primary care physician, a family physician may be able to direct.

In some cases, the bacteria may lead to an inflammation of the testes, a process known as testicular atrophy,. Another example of the “one size fits all” approach taken by those wishing to ban contraceptives https://annietavanderwal.nl/56878-sildenafil-pfizer-100mg-24-stück-preisvergleich-78551/ is that of a woman deciding in her mind what is safe and what. Prednisolone is a synthetic steroid hormone which is used to treat a wide range of conditions including: chronic fatigue syndrome, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, inflammatory bowel disease, fibromyalgia, asthma, bronchitis, psoriasis, irritable bowel syndrome, chronic pelvic pain syndrome, lupus, crohn's disease, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, chronic nonmalignant bone pain, and osteoporosis.

III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

Co trzy lata w Warszawie odbywa się Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Jest on nie tylko okazją do zaprezentowania się młodych śpiewaków, lecz przede wszystkim propaguje polską muzykę, a w szczególności muzykę Stanisława Moniuszki. Ponadto szczególny nacisk został położony na wykonanie przez uczestników współczesnych pieśni polskich.

Laureatami dwóch poprzednich edycji Konkursu byli:

I Konkursu w 1992 r.

w kategorii głosów męskich

1 nagroda Andrzej Spyekhov (Rosja)

2 nagroda Andrzej Szkurhan (Ukraina)

3 nagroda Marcin Bronikowski (Polska)

Adam Zdunikowski (Polska)

w kategorii głosów kobiecych

1 nagroda Urszula Kryger (Polska)

2 nagroda Barbara Dobrzańska (Polska)

3 nagroda Maria Costa di Fabio (Urugwaj)

Małgorzata Walewska (Polska)

II Konkursu w 1995 r.

1 nagroda Cara o`Sullivan (Irlandia)

2 nagroda Kyung-Kye La (Płd. Korea)

3 nagroda Natalia Jutesz (Ukraina)

4 nagroda Daniel Marcin Borowski (Polska)

W dniach 1 – 11 października 1998 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie odbędzie się III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Dyrektorem Artystycznym Konkursu jest Maria Fołtyn, a przewodniczącym Jury – Ryszard Karczykowski. W Jury zasiądą także między innymi Maria Fołtyn, Irina Archipowa, Teresa Kubiak, Helena Oliveira i Marcel Prawy.

Informacje o Konkursie były wysyłane do polskich placówek dyplomatycznych oraz Akademii Muzycznych na całym świecie, a także zamieszczane w takich czasopismach jak: Opernwelt, Opera Now, Opera International, Opera in America, Ruch Muzyczny.

Do końca lutego zgłosiło się 138 kandydatów z 21 krajów, do Konkursu zaś dopuszczonych będzie około 80 uczestników (urodzonych przed 1 października 1963 r.). Przesłuchania kandydatów będą odbywały się w trzech etapach:

I etap (z fortepianem – 15 minut)

 • 1 aria klasyczna z XVIII wieku
  (od Bacha i Haendla do Mozarta włącznie)
 • 1 pieśń Stanisława Moniuszki
 • 1 pieśń dowolna
  (preferowana pieśń kompozytora z kraju pochodzenia kandydata)

  II etap (z fortepianem – 20 minut)

 • 1 pieśń romantyczna (XIX wiek)
 • 1 aria koncertowa lub operowa z repertuaru z XIX-wiecznego
 • 1 pieśń polska z XX wieku

  III etap (z orkiestrą)

 • 1 aria operowa Stanisława Moniuszki
 • 1 aria operowa światowa, inna niż w poprzednim etapie
 • 1 aria z dowolnej opery Verdiego

  W finale wystąpi 6 laureatów z towarzyszeniem orkiestry.

  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę Grand Prix (15 000 USD). Ponadto przyznane zostaną następujące nagrody (osobno w kategorii głosów kobiecych i męskich):

 • I nagroda (10 000 USD)
 • II nagroda (8 000 USD)
 • III nagroda (6 000 USD)

  a także nagrody specjalne im. Marceliny Sembrich-Kochańskiej, im. Jana Kiepury oraz udział w przedstawieniu operowym Teatru Narodowego w Warszawie.

  Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie są przyjmowane do 1 maja 1998 r. w Biurze Konkursu:

  Teatr Narodowy, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, tel. (+22) 69-20-642 lub 69-20-642, fax 69-20-742.

  W imieniu Klubu wystąpiliśmy do p. Marii Fołtyn z prośbą o udział w naszym jesiennym spotkaniu oraz o udostępnienie nam 10 kart wstępu na III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Osoby zainteresowane kartą wstępu proszone są o kontakt z Katarzyną Walkowską, tel. 617-53-98.

  Katarzyna Walkowska