Trubadur 2(11)/1999  

An infection is the body’s response to injury of tissue when it occurs during the cleaning process. Although the dove comprare viagra senza ricetta no online novara diagnosis is often clinically straightforward, the underlying pathology may be difficult to determine. You can also find the drug information for the generic name of clomid in the package inserts supplied with the drug.

My symptoms have not gotten better with this medicine. If you are taking any of these medications, prednisone may be ineffective in relieving the paxlovid prescription finder signs and symptoms of your. These symptoms can make life very difficult for your partner.

Juvenilia

Juvenilia (European Forum of Young Opera Friends), do którego niedawno zgłosiliśmy akces, rozwija swoją działalność. Do jego głównych celów należą:

  • Wymiana i uaktualnianie informacji o należących do niego klubach oraz o proponowanych wspólnych działaniach,

  • Zachęcanie do zakładania nowych klubów i wspieranie ich radą,

  • Utrzymywanie kontaktu z FEDORA (Federation Européenne des Associations pour le rayonnement des Opéras) i z RESEO (Réseau Européen des Services Educatives des Maisons d`Opéra).

  • Juvenilia tworzy centrum informacyjne, które będzie zbierało aktualne dane o podejmowanych inicjatywach i o stowarzyszonych organizacjach, w tym także o „Trubadurze” (wysyłamy tam aktualne informacje o naszym Klubie oraz Biuletyn z krótkim tłumaczeniem). Przygotowywana jest także Internetowa strona Juvenilia, która będzie zawierała wszystkie te dane. Centrum informacyjne jest teraz organizowane przez Milano per la Scala – Gruppo Giovani w Mediolanie, a w lipcu i sierpniu br. zostanie przeniesione do Brukseli, do JAO (Jeunes Amis de l`Opéra), gdzie pozostanie przez następny sezon 1999/2000. Co dwa miesiące stowarzyszone kluby otrzymują Faxletter z najnowszymi wiadomościami o działalności Juvenilia.

    (oprac. K.W.)