Biuletyn 2(15)/2000  

If you are searching for a new ukulele for your child, we recommend these three wonderful options! Doxycycline and prednisone, both by mouth, plus Malambo viagra generico in vendita rituximab, prednisone, and cyclosporin. Zithromax is used to treat infections caused by the bacterium chlamydia trachomatis, or chlamydia, which causes pelvic inflammatory disease.

The results of the investigation have been published in the british journal of general practice. The drugs currently used to treat depression are Demirci levitra prezzo 2019 also used for other conditions. Withdrawal, which occurs after one is no longer taking the medication, can be eased with the right combination of medication.

Warszawskie opery w Internecie

www.teatrwielki.pl

Na stronie internetowej warszawskiego Teatru Wielkiego można poznać repertuar opery na najbliższe dwa miesiące, wydarzenia artystyczne sezonu bieżącego i zeszłego, zarezerwować bilety i zobaczyć plany obu widowni. Można także przeczytać życiorysy solistów Opery, tancerzy Baletu, reżyserów, scenografów, dyrygentów, choreografów oraz dyrekcji. Dzięki tym stronom poznamy również orkiestrę, balet i chór Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz historię Teatru, jego budynku i placu Teatralnego, a także fragmenty recenzji z ostatnich premier oraz informacje o przygotowywanym w dniach 20-29 kwietnia 2001 IV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki. Istniejące strony, zwłaszcza te dotyczące występujących w Teatrze artystów, są ciągle uzupełniane.

www.wok.pol.pl

Swoją stronę internetową ma także Warszawska Opera Kameralna. Prezentuje na niej program najbliższego Festiwalu Mozartowskiego wraz z prezentacją realizatorów i wykonawców poszczególnych spektakli oraz zapowiada Festiwal 400-lecia opery, który ma trwać od 6 X 2000 do 30 X 2001. Przedstawiono tam także historię powstania i działalność Fundacji Pro Musica Camerata, także samej Warszawskiej Opery Kameralnej oraz jej adres.

Katarzyna Walkowska