Trubadur 1(22)/2002  

After 6 weeks of medication, the patient complained of new chest pain (nyha class ii) and was found to have a t wave inversion in leads v1-v3 while on lop. You may take it on its own if it does not Yarmouth propecia günstig kaufen interfere with any other medicine you are taking. Mycoplasma in cats is a common infection and is a main cause of mouth ulcers and respiratory illness in cats.

Clomid medication cost clomid clomid online pharmacy generic. It can be dangerous for Brooklyn you to take drugs, such as antihistamines or sedatives, while driving or operating machinery. You will take doxycycline a dose of a dose every day for 2 to 4 months depending on your symptoms and how severe you are sick.

130. rocznica śmierci Stanisława Moniuszki
Tomasz Kuk jako Jontek

10 lutego w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyło się uroczyste przedstawienie Halki Stanisława Moniuszki w reżyserii Marii Fołtyn. Była to inauguracja obchodów 130. rocznicy śmierci kompozytora, które honorowym patronatem objął Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

Jako Halkę mieliśmy okazję ponownie podziwiać Barbarę Kubiak, która od niedawna śpiewa w warszawskim spektaklu. Stworzyła ona wspaniałą postać, bardzo wiarygodną i wzruszającą. Zarówno w śpiewie, jak i w grze aktorskiej wyczuwa się silne zaangażowanie i autentyczny dramatyzm. Jej wykonania słucha się z przyjemnością – to jest prawdziwa Halka! Chyba najlepsza w tej chwili w Polsce. W partii Jontka wystąpił Tomasz Kuk, laureat pierwszej nagrody ubiegłorocznego Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. St. Moniuszki. Nie będzie przesadą stwierdzić, że na tego Jontka czekała cała operowa Polska. Mimo widocznej na początku spektaklu tremy, Kuk narysował ciekawy portret swego bohatera, bardziej delikatnego i wrażliwego, niż gwałtownego. Nie bez znaczenia była tu doskonała prezencja sceniczna artysty, a przede wszystkim piękny śpiew, dobra interpretacja i muzykalność. I choć w wykonaniu Kuka lepiej wypadła aria I ty mu wierzysz z II aktu niż słynne Szumią jodły na gór szczycie (akt IV), którą to arię artysta brawurowo wykonał w III etapie konkursu, to młody śpiewak zrobił kolejny duży krok na drodze do świetnej kariery. To wspaniały, wielki tenor! Mamy nadzieję, że będziemy mogły go usłyszeć także w innych partiach na warszawskiej scenie, marzymy o Kalafie!

Na obchody rocznicy śmierci Moniuszki złożą się jeszcze:

  • maj – II Moniuszkowski Festiwal Podlasia zorganizowany przez Białostockie Towarzystwo im. St. Moniuszki,
  • 4 czerwca, w dniu śmierci kompozytora wielki koncert z młodzieżą i dla młodzieży w Teatrze Wielkim w Warszawie i uroczystość na Powązkach przy grobie Stanisława Moniuszki,
  • wrzesień – semikoncertowe wykonanie opery Hrabina w reż. Marii Fołtyn w Studiu Koncertowym im. Lutosławskiego,
  • 28-29 września – wznowienie opery Straszny dwór w reż. Marii Fołtyn w Kieleckim Centrum Kultury pod dyr. Andrzeja Rucińskiego,
  • wrzesień – koncerty w całym kraju organizowane przez marszałków województw: pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego i miasta Radomia.

Wiadomo już także, że następny, V Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki odbędzie się w maju 2004 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Oprac. K. K. Gardzina, K. Walkowska