Trubadur 4(25)/2002  

The information on this page applies to both new and used product. It is important that the patient who is https://physicsfix.com/examples/ receiving your medication have the necessary supplies on hand in case a supply problem arises. It is hard to accept this but this is where we are.

It can also help you find dapoxetine tablets online india the most effective dapoxetine tablets online india treatment. Here's a quick look at the different clomid morning dose, the advantages and disadvantages each one has to offer (and the best viagra equivalente pfizer orosolubili prezzi way to use each of them). Taking this medication can also minimize the chance of developing a fungal infection, such as candida and aspergillosis.

Odpowiedź na polemikę Kto kogo stawia pod murem?

Chciałabym odpowiedzieć na sugestię, że wypowiedź p. Romualda Tesarowicza, która ukazała się w numerze 24 Trubadura „dziwnym trafem dopasowała się” do idei tekstów Agaty Wróblewskiej. Nie uzgadniałam zadawanych pytań (ani, jak sądzę, p. Tesarowicz udzielanych odpowiedzi) z Agatą Wróblewską. Opublikowanie rozmowy w tym samym numerze było dziełem przypadku, ponieważ pierwsza wersja wywiadu przeprowadzonego jeszcze przed premierą Eugeniusza Oniegina (która miała ukazać się w numerze 23 i niewiele odbiegała od wersji ostatecznej) z przyczyn technicznych nie nagrała się na mój dyktafon – od tego momentu staram się mieć w trakcie wywiadu dwa dyktafony. Później spotykałam się z p. Tesarowiczem, któremu przy tej okazji bardzo dziękuję za cierpliwość, jeszcze dwukrotnie. Nasza ostatnia rozmowa, jak się można domyślić z treści wywiadu, miała miejsce w sierpniu 2002 roku.

Uważam, że na cytowany fragment należy spojrzeć biorąc pod uwagę całą wypowiedź p. Tesarowicza i jego dokonania. Wyciąganie wniosku o „pasywnej postawie” wydaje mi się bardzo zaskakujące.

Katarzyna Walkowska