Trubadur 2(31)/2004 (Dodatek Moniuszkowski)  

Clomiphene citrate tablets can be used to induce ovulation clomiphene citrate tablets for sale. Nexium tablets are available in 40 mg, 80 mg, 160mg which Mégara are the strengths commonly prescribed for heartburn. This decision followed a study published by the us federal agency for medicines and technologies that found that the drug may cause severe side effects in some patients.

It is a common drug prescribed in many parts of the world for many diverse medical conditions. Coli bacteria usually live in water, but can also live on Morlanwelz-Mariemont the skin. Buy prednisone online without prescription, prednisone without prescription can be obtained over the counter in many online pharmacies.

Potrzebna jest także dusza
Rozmowa z Arsenem Sogomonianem

– „Trubadur”: Czy muzyka Moniuszki była dla Pana trudna do śpiewania?

Arsen Sogomonian: Nie, bo chociaż same jego opery są bardzo poważne i trudne, to ich muzyka daje wielkie natchnienie. Jeśli śpiewak jest choć trochę muzykalny, po prostu nie może źle śpiewać Moniuszki. Ta muzyka jest bardzo melodyjna, więc jeśli ktoś jest prawdziwym śpiewakiem, nie może wykonywać jej źle – innych kompozytorów tak, ale nie Moniuszkę. U niego wszystko jest wygodne, na swoim miejscu: i słowa, i melodia – wszystko. Wspaniale się go śpiewa. Osobiście zapoznałem się z utworami Moniuszki dopiero podczas przygotowań do tego konkursu. Zacząłem się ich uczyć, zacząłem słuchać różnych jego kompozycji i wybrałem te, które zaprezentowałem na konkursie. Nie wiem, jak to wypadło, mam nadzieję, że dobrze.

A jak dobierał Pan pozostałe punkty swojego programu?

– Powiem szczerze, że słyszałem takie opinie, że mój występ w drugim etapie był trochę słabszy, bo wszystkie utwory były w typie romansu, z wyjątkiem zaśpiewanej na koniec arii Walentego. Wielu sądzi, że śpiewak operowy powinien tylko pokazywać wolumen, zajmować się czysto wokalną stroną śpiewania, zapominając o słowach, o duszy. A co to jest aria? To także romans, w którym mówi się o miłości, o uczuciach. Krzyczeć w arii, pokazywać tylko głos – to jest niepoważne. Poprzez wybór repertuaru chciałem pokazać, że śpiewak operowy powinien nie tylko epatować głosem, potrzebna jest także dusza, myśl o słowach. A w arii pokażę także, że mam głos, taki a nie inny wolumen. To zresztą nie mnie oceniać, tylko wam – dobry czy zły. W każdym razie według mnie dobry śpiewak powinien śpiewać wszystko, a jeśli wykonuje tylko arie operowe, innych rzeczy nie będzie potrafił interpretować. To oczywiście moje własne zdanie, może niesłuszne…

Rozmawiała Katarzyna K. Gardzina