Trubadur 4(41)/2006  

This medicine is also taken for men and women who are taking an estrogen replacement treatment or for people who are taking birth control pills. You should not take this Varangaon potenzmittel generika rezeptfrei medication if you: do not have an ear infection. The upgrade includes a number of features that make windows 8 more appealing to some.

This is the recommended dosage for the first few months and then gradually reduce the dosage in order to stop the symptoms of menopause. The present paper reviews the available evidence regarding its use alone and in https://ridefinder.de/reiseversicherung/ combination with other drugs in the treatment of patients with refractory epilepsy. It is not known if clomid 100mg tablet price may cause an increased risk of preeclampsia.

Operowe role Magdy Olivero

Wniknąć w kreowaną postać – to zawsze starałam się z wszystkich sił osiągnąć. Gdy przekracza się granice sceny, należy wtedy w sposób całkowity podporządkować się granej postaci, stać się nią. Dzięki temu, śpiewając pewne partie, mogłam ze zdumieniem pomyśleć: „Boże, jaka śmierć jest piękna„. Takim wyznaniem rozpoczyna się najnowsza książka poświęcona wybitnej włoskiej śpiewaczce. Autor Vincenzo Quattrocchi blisko 50 lat życia poświęcił na dokumentację dorobku artystki, wiernie towarzyszył jej w trakcie występów, organizował wystawy i spotkania. W 1984 r. opublikował biografię Olivero, wznowioną następnie i rozszerzoną w roku 1987: Magda Olivero. Una voce per tre generazioni. Najnowsza książka jest efektem niesłabnącej fascynacji kunsztem legendarnej już artystki, kunsztem podziwianym wciąż przez nowe generacje operomanów, dzięki niezliczonym zachowanym pirackim nagraniom śpiewaczki.

W pierwszej części książki Vincenzo Quattrocchi przedstawił krótki portret artystki, ubarwiając go zarówno cytatami z artykułów poświęconych Olivero, jak i osobistymi wspomnieniami i refleksjami (Magda Olivero: Donna, Artista, Mito). Najważniejsza jest część kolejna (I personaggi raccontati dall’Artista), w której Magda Olivero opowiada o swoich występach w 13 najważniejszych, jej zdaniem, rolach. Wspomina okoliczności, w jakich doszło do debiutu w poszczególnych partiach, przedstawia pracę nad partyturą, „rozpracowywanie” kreowanej postaci, daje czytelnikom własną analizę zarówno roli, jak i całego dzieła. Wspomina towarzyszących jej na scenie od roku 1932 do 1981 partnerów, przytacza ciekawe wydarzenia i anegdoty. W każdej z części autor książki przedstawia też własną analizę kreowanych przez swoją bohaterkę postaci, przytacza też liczne fragmenty recenzji z występów scenicznych w omawianej roli. W części trzeciej została wydrukowana bardzo osobista w wymowie rozmowa autora z Magdą Olivero.

Książka stanowi pasjonującą lekturę, pozwala lepiej i bardziej dogłębnie spojrzeć na pewne bohaterki operowe, przybliża złote lata włoskiej (i nie tylko włoskiej…) opery. Całość uzupełnia dyskografia omawianych w książce oper, wybrana bibliografia oraz liczne fotografie.

  • Vincenzo Quattrocchi, Magda Olivero. I miei personaggi, Azzali Editori, Parma 2006, s. 180.
  • Krzysztof Skwierczyński