Archiwum -Trubadura-

Trubadur

ISSN 1509-4987 (do 1(18)/2001), ISSN 1642-3399

Witamy na stronie archiwalnej poświęconej Trubadurowi – kwartalnikowi operowemu członków Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „Trubadur”, drukowanemu w latach 1996-2010. Podstawowym zadaniem pisma jest umożliwienie Klubowiczom swobodnej wymiany informacji, opinii i wiedzy operowej, toteż teksty Klubowiczów stanowią większość publikowanych artykułów. Pismo nasze nie jest związane z żadną instytucją poza OKMO „Trubadur”, z założenia jest pismem amatorskim, które zarówno autorzy tekstów, jak i członkowie redakcji tworzą w pełni bezinteresownie. (Więcej o założeniach naszego pisma w artykule wstępnym numeru 1(18)/2001).

Pismo wydawane było ze środków OKMO „Trubadur” w nakładzie około 300 egzemplarzy. W wersji drukowanej Trubadur rozsyłany był pocztą do wszystkich członków klubu, jak również do instytucji związanych z operą. W wersji elektronicznej ukazała się większość zamieszczonych w numerach tekstów oraz część ilustracji.

Od 2012 roku „Trubadur” prowadzi działalność wydawniczą wyłącznie w wersji internetowej. Osoby planujące zamieszczenie własnych artykułów na tematy operowe zachęcamy do nadsyłania materiałów na adres redakcji.

Kontakt: webmaster -małpa- trubadur -kropka- pl

Archiwalne numery pisma:

Trubadur 1(52)/2010
Trubadur 2(51)/2009
Trubadur 1(50)/2009
Trubadur 3,4(48,49)/2008
Trubadur 2(47)/2008
Trubadur 4,1(45,46)/2007-08
Trubadur 3(44)/2007
Trubadur 2(43)/2007
– Dodatek Moniuszkowski
Trubadur 1(42)/2007
Trubadur 4(41)/2006
Trubadur 3(40)/2006
Trubadur 1,2(38,39)/2006
Trubadur 4(37)/2005
Trubadur 3(36)/2005
Trubadur 2(35)/2005
Trubadur 1(34)/2005
Trubadur 3,4(32,33)/2004
Trubadur 2(31)/2004
– Dodatek Moniuszkowski
Trubadur 1(30)/2004
Trubadur 4(29)/2003
Trubadur 3(28)/2003
Trubadur 1,2(26,27)/2003
Trubadur 4(25)/2002
Trubadur 3(24)/2002
Trubadur 2(23)/2002
Dodatek Kiepurowski
Trubadur 1(22)/2002
Trubadur 4(21)/2001
Trubadur 3(20)/2001
Trubadur 2(19)/2001
– Dodatek Moniuszkowski
Biuletyn 1(18)/2001
Biuletyn 4(17)/2000
Biuletyn 3(16)/2000
Biuletyn 2(15)/2000
Biuletyn 1(14)/2000
Biuletyn 4(13)/1999
Biuletyn 3(12)/1999 (fragmenty)
Biuletyn 2(11)/1999
Biuletyn 1(10)/1999
Biuletyn 4(9)/1998
Biuletyn 3(8)/1998
Biuletyn 2(7)/1998
Biuletyn 1(6)/1998
Biuletyn 4(5)/1997
Biuletyn 3(4)/1997
Biuletyn 2(3)/1997
Biuletyn 1(2)/1997
Biuletyn 1(1)/1996