Biuletyn 1(2)/1997  

Pierwsze spotkanie klubowe
28 grudnia 1996

Wiele osób z całej Polski oczekiwało soboty 28 grudnia i godziny 16-tej. Tego dnia w Studiu S 2 Programu II PR, przy ul. J. P. Woronicza odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „TRUBADUR” pod patronatem 2 Programu PR. Potwierdziło ono tezę, że opera żyje i ma się całkiem dobrze. Świadczy o tym fakt, że do Warszawy – mimo mroźnego, grudniowego popołudnia – przyjechało przeszło 30 osób. Byli wśród nas także „małoletni” melomani – uczniowie szkoły podstawowej. Rodzice przywieźli swoje pociechy. Przyjechała m.in. kilkunastoletnia dziewczyna, która od 7 lat słucha opery, i dla której audycje operowe II programu były „muzyką z nieba”; i inna, która kolekcjonuje alty. Fakty te sprawiają ogromną radość innym melomanom. Byli też starsi, doświadczeni koneserzy; pojawili się też tacy, którzy po prostu lubią operę, a dzięki Klubowi chcieliby poszerzyć wiedzę o niej i pokochać ją bardziej.

Spotkanie miało głównie na celu zapoznanie ze sobą miłośników opery. Wszyscy przedstawiali się publicznie, mówili o swoich pasjach i zamiłowaniach. Było to o tyle ważne, że w czasie przerwy osoby lubiące np. wczesnego Verdiego czy Wagnera mogły ze sobą porozmawiać. Nawiązały się pierwsze kontakty, zostały wymienione numery telefonów. Ja miałam szczególną satysfakcję, gdyż w pierwszych tygodniach działalności Klubu skontaktowałam ze sobą dwie młode dziewczyny – Ewę i Anię, które nawiązały kontakt listowny i właśnie 28 grudnia mogły spotkać się po raz pierwszy. Spotkanie to miało bardzo miły i chwilami wręcz rodzinny charakter.

Nie obyło się także bez formalizmu, którego nie da się uniknąć w takich chwilach. Został przedstawiony i zatwierdzony Statut – chciałabym serdecznie podziękować w tym miejscu Pani Martynie Szpiek-Górzyńskiej, która pomogła mi we wszystkich sprawach prawnych. Został także wybrany pięcioosobowy Zarząd.

Miłą i przyjazną atmosferę spotkania zawdzięczać należy wszystkim przybyłym członkom Klubu, a także Redakcji Operowej II programu PR – czyli Panom W. A. Brégy, T. Deszkiewiczowi, W. Marusze i W. Włodarczykowi oraz pani Małgorzacie Jędruch, której pomoc okazała się nieodzowna we wszystkich sprawach organizacyjnych.

Jeszcze raz dziękuję za pomoc i życzliwość, z jaką spotkał się „TRUBADUR”. Zapraszam na kolejne spotkanie.

Aneta A. Śmiałek

Zarząd „Trubadura”

  • Aneta Agnieszka Śmiałek – Prezes
  • Agata Durda – Sekretarz
  • Jakub Wróblewski – Skarbnik
  • Barbara Pardo
  • Eugeniusz Skoczylas