Biuletyn 2(3)/1997  

Drugie spotkanie klubowe
8 marca 1997, godz. 16:00

Poprzedni numer naszego Biuletynu został rozesłany w ponad 150 egzemplarzach, z czego ogromnie się cieszymy. Ponadto został on wysłany do wszystkich teatrów operowych w Polsce, od większości otrzymaliśmy odpowiedzi i informacje o repertuarach, za które bardzo dziękujemy.

Pomysł Klubu spotkał się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyć może fakt, że na nasze drugie spotkanie przyszło dwa razy więcej osób niż poprzednio.

8 marca był dniem oczekiwanym zwłaszcza przez tych członków Klubu, którzy mieli pojawić się na spotkaniu Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „TRUBADUR” po raz pierwszy. O godzinie 16.00 w Studiu S-3 zebrało się już prawie 50 osób. Klubowicze przyjeżdżają z całej Polski, choć oczywiście najwięcej było mieszkańców Warszawy. Jeśli chodzi o miasta, które były reprezentowane, to trzeba wymienić m.in.: Wrocław, Kraków, Poznań, Legnicę, Białystok.

Klub cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród melomanów, ale także wśród zawodowych muzyków. Na naszym spotkaniu obecna była Pani Profesor Alina Bolechowska – to dla nas prawdziwy zaszczyt, a Jej wstąpienie do naszego Klubu to wielkie wyróżnienie. Mamy nadzieję, że Pani Profesor zgodzi się zostać Honorową Członkinią TRUBADURA. W imieniu Zarządu Klubu i Redakcji Biuletynu – serdecznie dziękuję. Niestety na spotkaniu nie mógł być obecny Pan Andrzej Hiolski – jeszcze raz przepraszam wszystkich Klubowiczów, którzy mieli nadzieję na spotkanie z tym wybitnym artystą, zwłaszcza Panią, która przyjechała specjalnie z Poznania po to, aby porozmawiać choć chwilę ze swym ulubionym śpiewakiem.

Na spotkaniu została ustalona wysokość wpisowego, które należy wpłacić przy wstępowaniu do Klubu – 10 zł oraz wysokość składki kwartalnej – również 10 zł. Początkowo zaproponowaliśmy składkę w wysokości 8 złotych, ale większość osób uznała, że to zdecydowanie za mało. Składkę kwartalną w wysokości 10 zł Klubowicze przyjęli jednogłośnie. Poza tym część Klubowiczów zaproponowała, że przecież wpłacać można, o ile kogoś na to stać, o wiele więcej, gdyż 40 zł rocznie to naprawdę niewiele. Osoby, które nie mogły przyjść na spotkanie i nie wpłaciły jeszcze wpisowego oraz składki, będą mogły to zrobić, gdy zostanie założone konto w banku, na które będzie można wpłacać wszelkie zaległe opłaty.

Oprócz spraw organizacyjnych na spotkaniu przedstawiona została „dźwiękowa ilustracja Biuletynu” – w Studiu S3 wysłuchaliśmy kilku nagrań Helen Traubel oraz fragmentów Adriany Lecouvreur z Magdą Olivero. Bardzo chcieliśmy posłuchać jeszcze „zapomnianej arii Rozyny”, ale niestety, nie starczyło już na nią czasu.

Kolejne spotkanie planowane jest na 14 czerwca. Zgodnie z Waszymi życzeniami odbędzie się ono w godzinach wcześniejszych. Zapraszam serdecznie.

Aneta A. Śmiałek