Biuletyn 2(3)/1997  

Adresy fanklubów

 • Maria Callas International Club, Jean Handzic, 7 East Way, Shirley, Croyden, Surrey CR0 8AH, England
 • The Callas Circle, 64, Empire Court, North End Road, Wembley Park, Middlesex, HA9 0AQ, England
 • Worldwide Friends to Luciano Pavarotti, G. Bryant, 68 Newington Avenue, Southend-on-Sea, Essex, SS2 4RE, England
 • The José Carreras Society, Patricia Chantler, 26 Denbydale Way, Royton, Oldham, OL2 5TJ, England

  International Placido Domingo Society

  Powstały w 1983 roku międzynarodowy klub wielbicieli Plácido Domingo skupia obecnie ponad 2 000 członków z ok. 40 krajów świata, w tym kilka osób z Polski. Początkowo organizacja ta była typowym fanklubem, ale od czasu trzęsienia ziemi w Mexico City w 1985 r. zaczęła wspierać charytatywne akcje Dominga podejmowane na rzecz ofiar tego kataklizmu. Domingo ufundował wtedy m.in. wioskę dziecięcą w Huehuetoca, a także zainicjował budowę osiedla w Lermie (pod Mexico City) dla rodzin, które w wyniku trzęsienia ziemi straciły cały swój dobytek. Przy współudziale wielu kolegów śpiewaków i dyrygentów Plácido Domingo przez dłuższy czas organizował koncerty, z których cały dochód przeznaczany był na rzecz ofiar meksykańskiej tragedii. Nie była to akcja jednorazowa – Domingo do dziś utrzymuje w znacznym stopniu ową dziecięcą wioskę, a członkowie Klubu otaczają opieką (tzw. patronatem) kolejne zamieszkujące ją dzieci. W 1994 r. Klub wielbicieli sztuki Dominga przekształcił się w oficjalne towarzystwo – International Plácido Domingo Society, które stara się realizować nie tylko zadania fanklubu, ale też rozwija szeroką działalność dobroczynną organizując zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci na całym świecie. Jest to zgodne z życzeniem samego Plácido Domingo – honorowego przewodniczącego IDPS, który zawsze pragnął, aby nie było to „towarzystwo adoracji” jego osoby, ale związek ludzi gotowych nieść pomoc potrzebującym. Roczna składka członkowska (podstawowa, bo są jeszcze pieniądze sponsoringu) wynosi 500 ATS. Centrala Klubu znajduje się w Wiedniu, gdzie działa wybrany na zjeździe zarząd. Na obszarach skupiających większą liczbę członków działają tzw. sekcje regionalne. Jedna z takich sekcji (angielska) prowadzi sprzedaż i wymianę nagrań artysty (video i audio). Klub pomaga swoim członkom w zdobyciu biletów na spektakle z Plácido Domingo. Wydaje bogato ilustrowany, z kolorowymi zdjęciami kwartalnik „Bravo Plácido”, poświęcony relacjom z występów Dominga na całym świecie, a także wszelkim wiadomościom, dotyczącym życia i działalności artysty – w tym jego licznym nowym nagraniom CD i video. Informuje też szczegółowo o jego przyszłych planach występów (na rok z góry, co ułatwia zamówienie biletów) oraz o wszelkich akcjach charytatywnych podejmowanych przez Klub jako całość i przez poszczególne sekcje regionalne. Adres Klubu:

  International Plácido Domingo Society
  POSTFACH 13, A-1011 WIEN
  tel. 43/1/513 24 50, fax. 43/1/504 84 37

  Bliższe informacje na temat IDPS, a także na temat samego Plácido Domingo – jego nagrań i publikacji na jego temat (niedostępnych w Polsce) można uzyskać pisząc wprost do Klubu w Wiedniu lub do mnie za pośrednictwem Redakcji Biuletynu TRUBADURA. Warto dodać, że istnieje też organizacja o celach wyłącznie charytatywnych – „Stowarzyszenie Przyjaciół Plácido Domingo – Children’s Bright Horizon”.

  Jolanta Bukowińska