Biuletyn 3(4)/1997  

Trzecie spotkanie klubowe
14 czerwca 1997, godz. 14:00

Na kolejne, trzecie już spotkanie Klubowe, przyszło około 50 osób. Było to, jak do tej pory, najbardziej intensywne i ciekawe spotkanie naszego Klubu. Odbyło się ono w tym samym Studiu, co pierwsze – w S2. Zgodnie z Waszymi prośbami przesunęliśmy godzinę spotkania na wcześniejszą. Trwało ono mniej więcej do godz. 17: 00 i podzielone było na trzy części.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Profesor Alina Bolechowska, która zgodziła się przyjąć honorowe członkostwo naszego Klubu. W pierwszej części spotkania Pani Profesor bardzo ciekawie opowiadała nam między innymi o swoich studiach muzycznych, debiucie, przebiegu kariery, działalności pedagogicznej. Było to naprawdę fascynujące. Na szczęście w archiwum radiowym zachowało się sporo nagrań Pani Profesor – mieliśmy okazję wysłuchać arii Madame Butterfly Un bel di vedremo, ariosa Aliny Niech Bóg łaskawy strzeże z Goplany Żeleńskiego, fragmentów Halki (tu partnerował Artystce Andrzej Hiolski), dwóch pieśni polskich (Życzenie Chopina i Prząśniczka Moniuszki), a także dwóch utworów z cyklu 25 szkockich pieśni na głos z towarzyszeniem fortepianu, skrzypiec i wiolonczeli Ludwiga van Beethovena: Czarodziejko, bądź zdrowa oraz Przystojny był mój chłopiec.

Jeszcze raz dziękuję za wspaniałe chwile, których dostarczyła nam Pani Alina Bolechowska.

W drugiej części naszego spotkania redaktorzy Programu II, korzystając z obecności Klubowiczów, próbowali dowiedzieć się, jak oceniane jest życie operowe w naszym kraju i czy opera jest nadal sztuką żywą.

Wreszcie w trzeciej części jako oficjalnie zarejestrowane stowarzyszenie wybraliśmy członków wszystkich władz. Do kompetencji Zarządu należeć będzie m.in. kierowanie działalnością Klubu, zarząd majątkiem i reprezentowanie Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński rozstrzygać będzie sprawy dotyczące przestrzegania Statutu i regulaminów. Komisja Rewizyjna badać będzie całokształt działalności statutowej Klubu i kontrolować finanse Stowarzyszenia.

Omówiony także został wyjazd Klubowiczów na Cyganerię w Deutsche Oper w Berlinie. Rozdano również kilka wejściówek na przedstawienie Fausta w Teatrze Narodowym.

Oczywiście po każdej „części” były długie przerwy, w trakcie których wszyscy mogli ze sobą porozmawiać, wymienić adresy. Mam nadzieję, że nasze kolejne spotkania będą również tak udane. A kolejne – odbędzie się dopiero w październiku. Zapraszam serdecznie.

Aneta A. Śmiałek