Biuletyn 4(5)/1997  

The Friends of José Carreras

Klub powstał w 1989 r. kilka miesięcy po powrocie José Carrerasa do zdrowia i czynnego życia artystycznego. Siedziba zarządu Klubu mieści się w Anglii. Friends liczą kilka tysięcy członków z Europy (w tym także z Polski), Azji, obu Ameryk, nawet Afryki. Ściśle współpracują z innymi dużymi klubami na całym świecie: The José Carreras Fan Club Japan, Carreras Club Wien, Amics Josep Carreras Benelux, Assocazione Amici José Carreras por la Lotta Contra la Leucemia.

Jak sama nazwa Klubu wskazuje, jego działalność nie polega na wiernopoddańczym propagowaniu idola, lecz raczej na skupianiu wokół José Carrerasa jego oddanych przyjaciół z całego świata, ludzi o podobnych upodobaniach i wrażliwości artystycznej. Znajduje to m.in. wyraz na łamach kwartalnika klubowego Newsletter, składającego się z dwóch części. Pierwsza zawiera osobiste wypowiedzi i refleksje członków, ich reportaże, wrażenia i recenzje z koncertów oraz przedstawień z udziałem José, a także słowa, które chcą mu przekazać za pośrednictwem Newsletter. Druga część magazynu zawiera najnowsze informacje na temat życia i dokonań artystycznych José, jego nagrań audio i video, kalendarz występów, fragmenty publikacji prasowych, artykuły o ogólnie pojętej problematyce sztuki operowej, najnowsze wieści z życia klubowego, informacje o wspólnych spotkaniach, życzenia lub kondolencje dla członków. Warto dodać, że na łamach magazynu ukazują się nie tylko wywiady z José, ale także jego osobiste wypowiedzi skierowane do Klubu – „swoich drogich przyjaciół”, jak go zawsze nazywa. Corocznie przesyła też za pośrednictwem Newsletter świąteczne życzenia dla wszystkich. Niemal zawsze w grudniu odbywa się w siedzibie Klubu urodzinowe przyjęcie dla José oczywiście z jego udziałem. Druga podstawową formą działalności Klubu jest jego ścisła współpraca ze Światową Fundacją José Carrerasa na rzecz walki z leukemią i uczestniczenie w realizacji życiowego celu artysty – jego misji ratowania istnień ludzkich w walce z tą straszną i jeszcze niepokonaną do końca chorobą. Co roku wiele tysięcy funtów płynie z konta Klubu na konto Fundacji w Barcelonie. Friends organizują loterie, konkursy oraz wszelkie akcje charytatywne, w tym słynny już coroczny „marsz dla José”, w czasie którego zebrana jest zawsze pokaźna kwota na rzecz Fundacji. Dochód ze sprzedaży dostępnych w Klubie nagrań, fotosów, plakatów i wszelkich klubowych gadżetów, a także większa część rocznej składki (wynoszącej dla Europejczyków 18 funtów) przeznaczone są na Fundację. W Klubie rodzą się cenne pomysły charytatywne. Wiosną’97 z inicjatywy i funduszy Klubu wyhodowano nową odmianę róży, którą nazwano „José Carreras”. Dochód z jej sprzedaży skutecznie zasila konto Fundacji.

Przynależność do znanego w świecie szerokiego ruchu Przyjaciół José Carrerasa pozwala nie tylko doskonalić swoją ogólną wiedzę operową, zgłębiać artystyczne dokonania José (poprzez dostępność do unikatowych materiałów, nagrań, bieżących wydarzeń artystycznych, a nawet kontakt z samym artystą – Klub organizuje z nim spotkania). Pozwala także u boku José realizować jego misję i aktywnie (na ile kto może) działać na rzecz Fundacji. Dzięki przynależności do Klubu każdy członek może mieć satysfakcję, że jego najmniejsze nawet zainteresowanie przyczynia się do ratowania ludzkiego życia.

Zainteresowanych osobą José Carrerasa i działalnością jego Przyjaciół proszę o kontakt.

Monika Pulik