Biuletyn 2(7)/1998  

III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

Co trzy lata w Warszawie odbywa się Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Jest on nie tylko okazją do zaprezentowania się młodych śpiewaków, lecz przede wszystkim propaguje polską muzykę, a w szczególności muzykę Stanisława Moniuszki. Ponadto szczególny nacisk został położony na wykonanie przez uczestników współczesnych pieśni polskich.

Laureatami dwóch poprzednich edycji Konkursu byli:

I Konkursu w 1992 r.

w kategorii głosów męskich

1 nagroda Andrzej Spyekhov (Rosja)

2 nagroda Andrzej Szkurhan (Ukraina)

3 nagroda Marcin Bronikowski (Polska)

Adam Zdunikowski (Polska)

w kategorii głosów kobiecych

1 nagroda Urszula Kryger (Polska)

2 nagroda Barbara Dobrzańska (Polska)

3 nagroda Maria Costa di Fabio (Urugwaj)

Małgorzata Walewska (Polska)

II Konkursu w 1995 r.

1 nagroda Cara o`Sullivan (Irlandia)

2 nagroda Kyung-Kye La (Płd. Korea)

3 nagroda Natalia Jutesz (Ukraina)

4 nagroda Daniel Marcin Borowski (Polska)

W dniach 1 – 11 października 1998 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie odbędzie się III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Dyrektorem Artystycznym Konkursu jest Maria Fołtyn, a przewodniczącym Jury – Ryszard Karczykowski. W Jury zasiądą także między innymi Maria Fołtyn, Irina Archipowa, Teresa Kubiak, Helena Oliveira i Marcel Prawy.

Informacje o Konkursie były wysyłane do polskich placówek dyplomatycznych oraz Akademii Muzycznych na całym świecie, a także zamieszczane w takich czasopismach jak: Opernwelt, Opera Now, Opera International, Opera in America, Ruch Muzyczny.

Do końca lutego zgłosiło się 138 kandydatów z 21 krajów, do Konkursu zaś dopuszczonych będzie około 80 uczestników (urodzonych przed 1 października 1963 r.). Przesłuchania kandydatów będą odbywały się w trzech etapach:

I etap (z fortepianem – 15 minut)

 • 1 aria klasyczna z XVIII wieku
  (od Bacha i Haendla do Mozarta włącznie)
 • 1 pieśń Stanisława Moniuszki
 • 1 pieśń dowolna
  (preferowana pieśń kompozytora z kraju pochodzenia kandydata)

  II etap (z fortepianem – 20 minut)

 • 1 pieśń romantyczna (XIX wiek)
 • 1 aria koncertowa lub operowa z repertuaru z XIX-wiecznego
 • 1 pieśń polska z XX wieku

  III etap (z orkiestrą)

 • 1 aria operowa Stanisława Moniuszki
 • 1 aria operowa światowa, inna niż w poprzednim etapie
 • 1 aria z dowolnej opery Verdiego

  W finale wystąpi 6 laureatów z towarzyszeniem orkiestry.

  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę Grand Prix (15 000 USD). Ponadto przyznane zostaną następujące nagrody (osobno w kategorii głosów kobiecych i męskich):

 • I nagroda (10 000 USD)
 • II nagroda (8 000 USD)
 • III nagroda (6 000 USD)

  a także nagrody specjalne im. Marceliny Sembrich-Kochańskiej, im. Jana Kiepury oraz udział w przedstawieniu operowym Teatru Narodowego w Warszawie.

  Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie są przyjmowane do 1 maja 1998 r. w Biurze Konkursu:

  Teatr Narodowy, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, tel. (+22) 69-20-642 lub 69-20-642, fax 69-20-742.

  W imieniu Klubu wystąpiliśmy do p. Marii Fołtyn z prośbą o udział w naszym jesiennym spotkaniu oraz o udostępnienie nam 10 kart wstępu na III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Osoby zainteresowane kartą wstępu proszone są o kontakt z Katarzyną Walkowską, tel. 617-53-98.

  Katarzyna Walkowska