Biuletyn 4(9)/1998  

III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

W dniach 2 – 11 października 1998 w Teatrze Wielkim w Warszawie odbywał się III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. W Jury Konkursu zasiedli: Ryszard Karczykowski (Przewodniczący Jury), Irina Archipowa, Régine Crespin, Maria Fołtyn (Dyrektor Artystyczny Konkursu), René Kollo, Teresa Kubiak, Helena Łazarska, Virgilijus Noreika, Helena Oliveira, Sergio Segalini, Guo Shuzhen, Arkadiusz Eric Stafecki-Stafford, Stefania Toczyska i Eugeniusz Sąsiadek (Honorowy Przewodniczący Jury). Jury zdecydowało nie przyznawać Grand Prix, natomiast wręczono po dwie III nagrody.

Zwycięzcami tej edycji konkursu zostali:

Aleksandra Kurzak (Polska):
Laureatka I Nagrody w kategorii głosów żeńskich, a ponadto:

Nagrody im. Jana Kiepury dla Najlepszego Polskiego Uczestnika Fundacji Ewy Czeszejko-Sochackiej „Promocja Talentu”,
Nagrody im. Ady Sari dla Sopranu ufundowanej przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu,
Nagrody Krajowego Biura Koncertowego Dla Najlepszego Polskiego Uczestnika

Jacek Janiszewski (Polska):
Laureat I Nagrody w kategorii głosów męskich, a ponadto:

Nagrody im. Adama Didura dla Basa lub Barytona ufundowanej przez Festiwal Muzyki Wokalnej im. Adama Didura w Sanoku,
Nagrody Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie

Elena Wiszniewskaja (Ukraina):
Laureatka II Nagrody w kategorii głosów żeńskich

Michaił Gubskij (Rosja)
Laureat II Nagrody w kategorii głosów męskich oraz

Nagrody im. Leopolda Juliana Kronenberga Dla Najlepszego Wykonawcy Arii z Opery Halka ufundowanej przez Bank Handlowy w Warszawie SA

Katarzyna Trylnik (Polska)
Laureatka III Nagrody w kategorii głosów żeńskich

Guo Ling Li (Chiny)
Laureatka III Nagrody w kategorii głosów żeńskich

Andriej Romanienko (Ukraina)
Laureat III Nagrody w kategorii głosów męskich

Andriej Grigoriev (Rosja)
Laureat III Nagrody w kategorii głosów męskich.

Dzięki uprzejmości pani Marii Fołtyn dziesięciu członków naszego Klubu mogło bezpłatnie uczestniczyć w przesłuchaniach konkursowych oraz wysłuchać koncertu inauguracyjnego i koncertu laureatów. Była to dla nas – klubowiczów – duża wygoda, gdyż szczególnie popołudniowe przesłuchania cieszyły się wielkim zainteresowaniem, a niewielka przecież sala im. Młynarskiego była szczelnie wypełniana przez publiczność.

W trakcie eliminacji, odbywających się w ciepłej atmosferze, nie tylko uczestnicy konkursu przychodzili posłuchać kolegów. Pośród widzów można było zobaczyć znane osobistości ze świata muzyki – krytyków, śpiewaków, dyrygentów. Koncert Laureatów rozpoczęła Cara O’Sullivan, zwyciężczyni II Międzynarodowego Konkursu im. Stanisława Moniuszki, która wykonała arię Halki Gdybym rannym słonkiem i arię Roksany z opery Król Roger Karola Szymanowskiego. Koncert Finałowy swą obecnością zaszczyciła Marta Eggerth, którą publiczność powitała owacją na stojąco. Wręczyła nagrodę im. Jana Kiepury okraszoną żarcikami i uśmiechem. Dodatkową prywatną nagrodę Marii Fołtyn otrzymała jedyna w finale Litwinka – Nida Grigalaviciute. Koncert Laureatów, podobnie jak i przesłuchania III etapu z orkiestrą poprowadził Adam Natanek.

Podsumowując, tegoroczny konkurs był bardzo interesującym wydarzeniem, zarówno ze względu na wysoki poziom uczestników, jak i na repertuar (np. wykonywane w I etapie pieśni z różnych stron świata). Szkoda jedynie, że konkurs odbywał się, jak zauważyli niektórzy z klubowiczów, „w konspiracji” ze strony mediów. Mamy jednak nadzieję, że za trzy lata święto Moniuszki odbędzie się w równie pięknej oprawie i będzie bardziej rozpropagowane w szerokich kręgach, a nie tylko wśród melomanów. A już dziś możemy napisać, że pani Maria Fołtyn będzie Dyrektorem Artystycznym IV Międzynarodowego Konkursu im. Stanisława Moniuszki, co nas bardzo ucieszyło.

Katarzyna K. Gardzina, Katarzyna Walkowska


Konkurs Moniuszkowski odbył się tym razem w gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie, ma to być już stałe miejsce zmagań młodych śpiewaków. Przesłuchania I i II etapu odbywały się w kameralnej Sali Młynarskiego.

Dzięki niezwykłej uprzejmości Pani Marii Fołtyn Klubowicze mogli śledzić poszczególne etapy Konkursu. Wszyscy mieli oczywiście swoich faworytów. Według mnie, ale oczywiście jest to opinia bardzo subiektywna, w finałowych przesłuchaniach zabrakło m.in. młodej mezzosopranistki z Mołdawii, Natalii Gawrilan, ukraińskiego basa Wołodymira Dejneki oraz polskiej sopranistki Barbary Baranowskiej. Ale tak też dzieje się zawsze, przy każdego rodzaju konkursach, że opinie jury i części publiczności się różnią.

Konkurs im. Moniuszki był także pretekstem do różnych operowych spotkań. Niezwykle serdecznie odnosił się do Klubowiczów przewodniczący jury Ryszard Karczykowski. A wybitna śpiewaczka francuska, Régine Crespin, przysłała Klubowiczom swoje serdeczne pozdrowienia. Z niecierpliwością czekam na czwartą edycję konkursu.

Krzysztof Skwierczyński