Biuletyn 1(10)/1999  

Klubowe finanse

Przyszedł czas na podsumowanie kondycji finansowej Klubu po kolejnym roku działalności. Jak wynika z przekazanego Zarządowi i Komisji Rewizyjnej sprawozdania, przychody Klubu zamknęły się kwotą prawie 6400 zł, z czego 2000 stanowiła dotacja MKiS na druk Biuletynu, ok. 200 zł – odsetki, a pozostałe 4200 zł pochodziło ze składek. W tym samym czasie wydaliśmy niecałe 4500 zł, z czego ponad 70% na wydawanie i rozsyłanie Biuletynu, 10% na organizację spotkań, 12% na materiały biurowe, korespondencję i opłaty bankowe, a resztę na inne cele statutowe (listy Chopina, zaliczka dla biura podróży na wycieczkę do Wiednia). Tak więc wysokość składki członkowskiej należy uznać za właściwą – wpływy pokrywają aktualnie ponoszone wydatki, a nadwyżki uzyskane dzięki zeszłorocznej (mamy nadzieję, że również tegorocznej) dotacji możemy przeznaczyć np. na powiększenie objętości Biuletynu lub organizację spotkań w innych miastach Polski.

Jakub Wróblewski, skarbnik