Biuletyn 1(10)/1999  

Walne Zgromadzenie „Trubadura”

13 lutego 1999 roku w gmachu Polskiego Radia przy ul. Woronicza odbyło się drugie Walne Zgromadzenie członków „Trubadura”. Pierwszym punktem obrad było głosowanie nad absolutorium dla redakcji Biuletynu – po przedstawieniu sprawozdania ze swej działalności szczęśliwie je uzyskała. Następnie zostało odczytane sprawozdanie z prac Zarządu. Przypomniano w nim, że w ciągu dwóch lat kadencji Zarząd przygotował 9 spotkań, w tym dwa z udziałem znakomitych gości – Aliny Bolechowskiej i Ryszarda Karczykowskiego oraz recital klubowiczów Bartosza i Piotra Zamojskich, który odbył się w wynajętej sali Czeskiego Centrum. Inną formą działalności klubowej było organizowanie wspólnych wycieczek do teatrów (rezerwacje biletów), kontakty z instytucjami operowymi w kraju i za granicą, a także ułatwianie kontaktów i wspólnych działań członków Klubu. Warto też wspomnieć o uzyskaniu w 1998 roku dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki (wniosek o dotację złożyliśmy też w tym roku), a także o udziale Klubu w akcji „Listy Chopina”.

Zgromadzeni udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Następnie przystąpiono do dyskusji i głosowania nad proponowanymi zmianami w statucie: wprowadzeniem drugiego terminu Walnego Zgromadzenia z niższymi wymaganiami dotyczącymi liczby jego uczestników, a także zmniejszeniem liczebności Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej do 3 osób (pełny tekst zmian przedstawimy w Biuletynie po zatwierdzeniu ich przez sąd). W kolejnym głosowaniu utrzymano wysokość składki członkowskiej na poziomie 10 zł na kwartał. Następnie odbyły się wybory nowego Zarządu. Wysunięto kandydatury 9 osób, jednak Barbara Pardo, Krzysztof Skwierczyński i Tomasz Pasternak nie zgodzili się na kandydowanie. Ostatecznie wybrano Zarząd w składzie:

  • Aneta Śmiałek – prezes
  • Agata Wróblewska – sekretarz
  • Jakub Wróblewski – skarbnik
  • Katarzyna Gardzina – członek Zarządu
  • Katarzyna Walkowska – członek Zarządu
  • Anna Kijak – zastępca członka Zarządu

Na tym oficjalna część spotkania zakończyła się. W części nieoficjalnej Anna Kijak opowiedziała o najciekawszych spektaklach wiedeńskiej Staatsoper w najbliższych miesiącach i o tym, jak wyglądają indywidualne wyprawy do Wiednia. Tomasz Pasternak przedstawił propozycję zorganizowania jednego z kolejnych spotkań w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Współpraca z tą instytucją zapowiada się niezwykle interesująco. W dalszych planach „Trubadura” – wyprawa do trzech oper praskich. A na razie zapraszamy na Majówkę Wagnerowską oraz spotkanie operomanów w Sztokholmie.

Zarząd