Trubadur 2(11)/1999  

Przed premierą Zamku…

14 V 1999 r. w Teatrze Wielkim, przed premierą Zamku księcia Sinobrodego i Cudownego mandaryna odbyła się konferencja prasowa, na której obecni byli wykonawcy i realizatorzy przygotowywanych spektakli. Rozmowa koncentrowała się wokół pierwszej, operowej części wieczoru, a jej bohaterką była Eva Marton. Mówiła o realizacjach Zamku księcia Sinobrodego, w których dotychczas brała udział (m.in. w Budapeszcie i Amsterdamie) przyjmowanych entuzjastycznie przez tamtejszą publiczność. Miała też okazję zetknąć się z tą operą od innej strony – w grudniu ub. r. na Sorbonie należała do grona oceniającego pracę doktorską na temat tej właśnie opery Beli Bartoka. Zapytana o warszawskie przedstawienie stwierdziła, że koncepcja reżysera jest dla niej nowością w porównaniu z przedstawieniami Zamku, w których występowała poprzednio. Z zainteresowaniem bierze udział w pracy i dyskusjach z reżyserem, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat. Dziękowała też polskim kolegom za pracę, jaką włożyli w naukę węgierskiego tekstu. Zapytana o wymarzoną rolę, wymieniła partię Izoldy, którą będzie miała okazję śpiewać po raz pierwszy w przyszłym roku w Hamburgu.

Reżyserem Zamku księcia Sinobrodego jest Janusz Kijowski, który pierwszy raz pracuje nad spektaklem operowym, ale chętnie powtórzyłby w przyszłości to doświadczenie. Jako mały chłopiec śpiewał w chórze opery warszawskiej, co wspomina jako bardzo szczęśliwy okres swego życia. Uważa, że teatr jest ucieczką od coraz bardziej brutalnego kina, enklawą, gdzie sztukę traktuje się na serio. W przedstawieniu Zamku księcia Sinobrodego starał się uwypuklić ponadczasowe ostrzeżenie przed katastrofą, do której może prowadzić całkowite odkrycie się przed partnerem. Scena została podzielona na dwie strefy – życia i śmierci, Judyty i Sinobrodego. Oboje chcą przekroczyć granicę, lecz jednocześnie boją się. Reżyser nie uważa swego podejścia za nowatorskie, choć postanowił odejść od dotychczasowego, dosłownego traktowania siedmiu drzwi, co pozwala na szerszą interpretację dzieła Beli Bartoka. Było to możliwe także dzięki metaforycznej scenografii Andrzeja Kreütz-Majewskiego.

Obecny na konferencji Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury podziękował realizatorom przedstawienia za wystawienie dzieła węgierskiego kompozytora.

Premiera – 16 kwietnia 1999

ZAMEK KSIĘCIA SINOBRODEGO

Kierownictwo muzyczne: Jacek Kaspszyk, Reżyseria: Janusz Kijowski, Scenografia: Andrzej Kreütz-Majewski, Ruch sceniczny: Emil Wesołowski, Reżyseria świateł: Stanisław Zięba

OBSADA:

Książę Sinobrody: Mihály Kálmándi, Piotr Nowacki, Włodzimierz Zalewski

Judyta: Eva Marton, Małgorzata Walewska, Agnieszka Zwierko-Wiercioch

Żony Sinobrodego: Anna Białecka, Ewa Głowacka, Elwira Piorun

Bard: Krzysztof Gosztyła

Soliści i Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

CUDOWNY MANDARYN

Kierownictwo muzyczne: Jacek Kaspszyk, Choreografia: Emil Wesołowski, Scenografia: Andrzej Kreütz-Majewski, Przygotowanie chóru: Bogdan Gola, Reżyseria świateł: Stanisław Zięba

OBSADA:

Mandaryn: Marcin Kaczorowski, Aleksander Rulkiewicz, Sławomir Woźniak

Dziewczyna: Elżbieta Kwiatkowska, Małgorzata Marcinkowska, Anna Sąsiadek

Stary: Piotr Chojnacki, Łukasz Gruziel, Karol Urbański

Młody: Michał Tużnik, Maksym Wojtiul

Trzech: Zbigniew Czapski-Kłoda, Krystian Drywa, Arkadiusz Gołygowski, Łukasz Gruziel, Marcin Kaczorowski, Piotr Korneluk, Walery Mazepczyk, Andrzej M. Stasiewicz, Wojciech Ślęzak, Michał Tużnik, Maksym Wojtiul

Balet, Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

(oprac. K.W.)