Biuletyn 1(14)/2000  

Opery malowane

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, iż tematy oper kompozytorzy czerpią z literatury we wszystkich jej postaciach: dramat, komedia, nawet legenda i baśń, a także z wydarzeń historycznych, odkryć geograficznych czy niezwykłych dziejów indywidualnych ludzi. Ale bywa przecież i odwrotna sytuacja: to opera stanowi inspirację dla innego gatunku sztuki. Tak właśnie jest w twórczości krakowskiego artysty-malarza Romana Hennela. Ten zagorzały wielbiciel opery, operetki i pięknych głosów, a równocześnie malarz, próbuje w swych obrazach dokonywać swoistej transpozycji tematów, tworząc obrazy będące niezwykłą syntezą muzyki i śpiewu utrwaloną w kompozycjach malarskich. Tak powstał cykl jego obrazów Malowane opery. Cykl ten, systematycznie wzbogacany, był już dwukrotnie wystawiany w foyer Krakowskiej Filharmonii (1997 i 1999), w Biurze Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu (1997) oraz trzykrotnie towarzyszył koncertom krynickiego festiwalu Arii i Pieśni im. J. Kiepury (1997, 1998 i 1999).

Akwarele i pastele Romana Hennela mieszczące się między malarstwem a grafiką afiszową, są chętnie oglądane i ciepło przyjmowane przez krytyków sztuki. Jeden z nich napisał: obrazy Hennela są dość swobodnym […] przetworzeniem tego, co zapisali twórcy w librettach i partyturach najsłynniejszych dzieł. Pastele te mają jednak swój niepowtarzalny urok i zmuszają widzów do głębokiej zadumy.

Roman Hennel jest oczywiście artystą-malarzem podejmującym różnorodną tematykę, dla którego opery czy operetki to tylko jedna z inspiracji artystycznych. Związany z Krakowem, posiadający własną salę autorską w krakowskiej galerii Labirynt, ma w swym dorobku artystycznym ponad 40 wystaw w kraju i za granicą. I wciąż pozostaje artystą, któremu, jak sam stwierdza, radość malowania towarzyszy trwale.

Jacek Chodorowski