Biuletyn 1(14)/2000  

Verbum nobile w Ohio

28 listopada 1999 roku w Youngtown w Ohio w ramach działalności Opera Circle staraniem tamtejszej Polonii miało miejsce wystawienie opery Stanisława Moniuszki Verbum nobile. Przedstawienie zostało przygotowane dzięki zaangażowaniu Opera Circle Committee oraz szczodrości stowarzyszeń, fundacji i prywatnych mecenasów. (Opera Circle założył w 1995 roku Jacek Sobieski – pianista, dyrygent, pedagog, wraz z żoną Dorotą – śpiewaczką, absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie). Nad stroną muzyczną spektaklu pieczę sprawował Jacek Sobieski, stroną sceniczną i adaptacją zajęła się Dorota Sobieska, kreująca także partię Zuzi. W pozostałych rolach wystąpili: Charles Spencer – Stanisław, Edward Powell – Serwacy, Ray Liddle – Marcin, Troy Ayers – Bartłomiej – śpiewacy związani m.in. z Cleveland Opera i Michigan Opera Theater. Spektakl został bardzo dobrze przyjęty tak przez widzów, jak i przez miejscową krytykę. Jeszcze raz okazało się, że muzyka Stanisława Moniuszki zawsze potrafi odnaleźć drogę do serc melomanów.

Katarzyna Gardzina