Biuletyn 2(15)/2000  

FEDORA

FEDORA (Federation Europeenne des Associations et Fondations pour le Rayonnement des Operas) powstała w Paryżu w marcu 1993 r. z inicjatywy AROP (Association pour le Rayonnement de l’Opera National de de Paris). Obecnie należą do niej 33 organizacje. Siedziba stowarzyszenia mieści się w operze paryskiej. Do głównych celów należą:

  • Stworzenie platformy do wymiany informacji i idei pomiędzy wszystkimi członkami (obecnie ponad 50 tys.) ze stowarzyszeń i fundacji wspierających teatry operowe, działającej jako forum wydarzeń kulturalnych. FEDORA wydaje kwartalne pismo zawierające najważniejsze informacje dostarczone przez każde ze stowarzyszeń, a ponadto co rok jest uaktualniana sieć połączeń pomiędzy organizacjami członkowskimi.
  • Wspieranie nowo powstałych organizacji nie mających wystarczających środków lub doświadczeń.
  • Promocja specjalnych programów dla młodych ludzi zainteresowanych karierą muzyczną we wszystkich dyscyplinach. Zapoczątkowano programy edukacyjne promujące muzykę XX wieku. W listopadzie 1995 r., aby upamiętnić swego Prezesa, Profesora Rolfa Liebermanna, FEDORA stworzyła Rolf Liebermann Fund for Young Opera Artists and Composers. Po pierwszym sezonie aktywnej działalności FEDORA dysponowała funduszem 130 tys. franków francuskich, który został wykorzystany na wsparcie European Network of Opera Education Departments. W październiku 1997 r. ufundowano specjalną nagrodę dla młodego śpiewaka biorącego udział w Richard Wagner Voice Competition w Strasburgu.
  • Stworzenie lobby zajmującego się uzyskiwaniem funduszy dla poszczególnych teatrów operowych, gdyż wszystkie organizacje członkowskie mają na celu zbieranie funduszy dla swoich macierzystych oper.
  • Współpraca z instytucjami Wspólnoty Europejskiej. W czerwcu 1995 r., we współpracy z regionem Uusima w Finlandii, FEDORA zaprezentowała projekt wymiany doświadczeń w ramach Wspólnoty Europejskiej. Końcowy raport pt. Kryteria i strefy działania europejskiej polityki wspierania działalności operowej został przedstawiony we wrześniu 1998 r. Drugi projekt, TOSCA (Trans Opera Security and Care Association), do przygotowania którego FEDORA została wybrana jako partner, został zaprezentowany w marcu 1996 r. przez Academie des Centres de Culture europeenne. Został on zaakceptowany i jest w trakcie realizacji.

Co roku FEDORA wydaje program zawierający roczny repertuar 20 europejskich teatrów operowych, z którymi są związane stowarzyszone organizacje. Dzięki współpracy z tymi teatrami, FEDORA ma ułatwiony dostęp do biletów na ich przedstawienia operowe. Dwa lub trzy razy w roku FEDORA bierze udział w specjalnym wydarzeniu organizowanym przez organizacje członkowskie, np. w otwierającym tygodniu 75 Festiwalu w Salzburgu, w powtórnym otwarciu Palais Garnier w Paryżu w marcu 1996 lub w tygodniu podczas Opera Festival w Monachium w 1998r. Całkowity dochód z tych wydarzeń jest przekazywany na wspieranie młodych talentów. „Trubadur” otrzymał propozycję przystąpienie do FEDORA, lecz ze względu na wysokość składek członkowskich (rocznie 1800 euro) byliśmy zmuszeni zrezygnować, choć czujemy się zaszczyceni tym wyróżnieniem.

Katarzyna Walkowska