Biuletyn 2(15)/2000  

Ukazała się właśnie niezwykle interesująca i cenna książka poświęcona życiu i twórczości trzech słynnych przedstawicieli weryzmu w operze włoskiej. Pokaźnej objętości tom zawiera klikadziesiąt artykułów i zestawień dotyczących Francesco Cilei, Umberto Giordana i Franco Alfana. Do książki dołączony jest CD-ROM, na którym umieszczono liczne zdjęcia, noty biograficzne kompozytorów, zestawienia i chronologię utworów a także nie publikowane do tej pory pieśni, nagrane specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa. Autorzy tomu ubolewają, że w przeciwieństwie do Pucciniego, a nawet Leoncavalla i Mascagniego, tą trójką muzykologia włoska niewiele się zajmowała – że nie jest to do końca prawda, wystarczy przejrzeć bardzo bogate bibliografie zamieszczone w omawianej książce. Nasuwa się w tym miejscu refleksja, kiedy polscy kompozytorzy operowi, pomijając nawet Moniuszkę i Szymanowskiego, którym pewne prace poświęcono, doczekają się opracowania ich twórczości.

  • Ultimi splendori. Cilea, Giordano, Alfano, red. J. Streicher, ISMEZ Roma 2000, s. 1003, ISBN 88-900141-0-5
  • (KS)