Biuletyn 2(15)/2000  

Warszawskie opery w Internecie

www.teatrwielki.pl

Na stronie internetowej warszawskiego Teatru Wielkiego można poznać repertuar opery na najbliższe dwa miesiące, wydarzenia artystyczne sezonu bieżącego i zeszłego, zarezerwować bilety i zobaczyć plany obu widowni. Można także przeczytać życiorysy solistów Opery, tancerzy Baletu, reżyserów, scenografów, dyrygentów, choreografów oraz dyrekcji. Dzięki tym stronom poznamy również orkiestrę, balet i chór Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz historię Teatru, jego budynku i placu Teatralnego, a także fragmenty recenzji z ostatnich premier oraz informacje o przygotowywanym w dniach 20-29 kwietnia 2001 IV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki. Istniejące strony, zwłaszcza te dotyczące występujących w Teatrze artystów, są ciągle uzupełniane.

www.wok.pol.pl

Swoją stronę internetową ma także Warszawska Opera Kameralna. Prezentuje na niej program najbliższego Festiwalu Mozartowskiego wraz z prezentacją realizatorów i wykonawców poszczególnych spektakli oraz zapowiada Festiwal 400-lecia opery, który ma trwać od 6 X 2000 do 30 X 2001. Przedstawiono tam także historię powstania i działalność Fundacji Pro Musica Camerata, także samej Warszawskiej Opery Kameralnej oraz jej adres.

Katarzyna Walkowska