Biuletyn 4(17)/2000  

Płytowe dzieje Halki raz jeszcze

W poprzednim numerze Biuletynu ukazał się mój obszerny artyku???? zatytułowany Płytowe dzieje „Halki??? Stanisława Moniuszki. W punkcie 2 owego artykułu opisane zostały dzieje pierwszego płytowego nagrania tej opery dokonanego przez polską firmę Syrena-Electro. Otóż już po złożeniu r????????kopisu artykułu w Redakcji, Ruch Muzyczny rozpoczął publikację serii artykułów poświęconych dziejom pierwszej polskiej wytwórni płytowej Syrena-Electro pod wsp??lnym tytułem Historia w tempie 78 obrotów na minutę autorstwa Tomasza Lerskiego (nr 17, 18, 19 z 2000 r.). Lektura tego właśnie, niezwykle ciekawego i zapewne źródłowego opracowania, skłania mnie do pewnego ustalenia i sprostowania niektórych faktów powstania nagrania Halki, a podanych przeze mnie w moim artykule. Przede wszystkim nagranie to dokonane zostało (na 14 dwustronnych płytach) w 1929 roku, a nie, jak podałem, w roku 1932. A całość przygotował muzycznie i prowadzi?? dyrygent Bronisław Szulc. Partię Halki śpiewała Matylda Polińska-Lewicka. Zdaniem Tomasza Lerskiego Polskie Nagrania dokonując w 1980 roku reedycji płyt połączy????????????????????y nagrania z różnych lat (zestawiając nawet elektryczne z akustycznymi). Przyznam, ??e lektura opracowania p. Lerskiego nie do końca wyjaśnia wszystkie szczegóły tego nagrania, gdyż sam autor twierdzi, ??e katalog Syreny Record z 1932 (obejmujący produkcje trzech lat) anonsuje płyty z fragmentami Halki różniące si?? od zapowiadanych w katalogu sierpień – wrzesień 1929 roku. Stąd, m.in. podwójne obsady, o których pisałem w moim artykule. Chciałbym tak??e, w imieniu Redakcji, przeprosi?????????????????????? Czytelników, za złośliwego chochlika drukarskiego, który przekręcił niektóre nazwiska w moim artykule. I tak: winno być Mieczysław Salecki i Roman Wraga (wymienieni w punkcie 2) oraz Borys Pokrowski (punkt 3). [W wersji internetowej błędy zostały poprawione – przyp. red.]

Jacek Chodorowski