Biuletyn 4(17)/2000  

Żyd??????wka w Poznaniu

4 listopada 2000 grupka kilkunastu klubowiczów z ?????Trubadura??? mia????a okazję obejrzeć przedstawienie Żyd??wki w poznańskiej operze. Ta wspaniała przygoda by??a możliwa dzi??ki panu Eugeniuszowi Skoczylasowi, który nie tylko zaproponował wyprawę, ale też wszystko doskonale zorganizował. Klubowicze zjeżd??ali się do Poznania z r????nych miast Polski ju???? od samego ranka. By????o wiele ??miechu, gdy – nie umawiając się – prawie jednocześnie spotkaliśmy się na kr??tkim odcinku między Rynkiem a Operą. Uczciliśmy to spotkanie w pobliskiej restauracji, po czym udaliśmy się na przedstawienie, kt??re u??????????wietniło jubileusz 40-lecia pracy artystycznej dyrygenta Antoniego Grefa. Po spektaklu i bardzo miłej uroczystości ku czci Jubilata, pe??????ni wra??eń, rozjechaliśmy si???? do swoich miast. Dziękujemy bardzo panu Skoczylasowi!

(KW)


Patrz te??: