Witajcie,

Nasz Biuletyn znowu się „rozrósł” – tym razem oddajemy w Wasze ręce aż 8 stron więcej! Dokładnie cztery lata temu Biuletyn liczył 12 stron zadrukowanych dużą czcionką, teraz z trudem mieści się na 44 stronach. Bardzo się z tego cieszymy, wydaje nam się, że rozwój klubowego pisma może być miarą sukcesu „Trubadura”. Niestety, nie ma róży bez kolców. Z powodów finansowych Biuletyn nie może już więcej rosnąć, nie można już zmniejszyć czcionki. Dlatego też musimy naprawdę rozsądnie gospodarować miejscem. Żeby uniknąć nieporozumień, chcielibyśmy przedstawić Wam zasady, którymi się kierujemy przy redagowaniu Biuletynu. Mamy nadzieję, że konieczne ograniczenia przyjmiecie ze zrozumieniem.

Celem Biuletynu jest publikowanie tekstów pisanych przez Klubowiczów w celu podzielenia się z innymi Klubowiczami swoimi opiniami, zainteresowaniami i wiedzą operową. Rolą redakcji nie jest selekcja tekstów, w zasadzie publikujemy wszystkie napisane przez Klubowiczów, o ile spełniają wymogi formalne (objętość do 15 000 znaków – ze spacjami, poprawność językowa i rzeczowa, tematyka operowa). Zbyt długie teksty będziemy musieli skracać, ale ich pełna wersja może być zamieszczona na stronie internetowej. Przyjęliśmy zasadę, że odrzucenie tekstu Klubowicza wymaga jednomyślności całej redakcji. Biuletyn publikuje też interesujące artykuły autorów spoza klubu, pisane specjalnie do Biuletynu. Nie publikujemy przedruków z prasy krajowej, w Biuletynie nie powinny pojawiać się artykuły Klubowiczów opublikowane w innych pismach lub do nich bardzo zbliżone. Artykuły opublikowane w Biuletynie mogą, za zgodą Autorów, być przedrukowane w innych pismach, pod warunkiem wskazania Biuletynu jako pierwotnego miejsca publikacji.

Jak już pisaliśmy wielokrotnie, Biuletyn nie ma „linii programowej”. Nigdy nie ingerujemy w wymowę i przesłanie tekstu. Dlatego zdarza się u nas kilka zupełnie różnych recenzji, zupełnie inaczej oceniających przedstawienie lub koncert. Tak więc – za „wymowę” tekstu odpowiada tylko i wyłącznie jego autor, przedstawiający swoje (a nie redakcji) odczucia. Również z tego powodu jesteśmy inni niż większość pism.

Nasz List otwarty do krytyków muzycznych opublikowała Muzyka21 i, w skróconej wersji, Rzeczpospolita. Ruch Muzyczny omówił go w artykule wstępnym.

Z okazji Konkursu Moniuszkowskiego chcemy wydać specjalny, kilkustronicowy numer poświęcony temu wydarzeniu. Roześlemy go razem z kolejnym numerem Biuletynu. Dziękujemy raz jeszcze Pani Marii Fołtyn za wielką życzliwość.

Mamy już znaczki klubowe, dzięki którym wszyscy „Trubadurowcy” mogą odnajdować się w tłumie widzów zapełniających teatry. Znaczki kosztują 10 zł i można się po nie zgłaszać do Katarzyny Walkowskiej. Znaczki wręczamy też na pamiątkę Gościom naszych spotkań klubowych.

Życzymy miłej lektury i do zobaczenia w Bydgoszczy,

Redakcja

Finanse „Trubadura” – J. Wróblewski

Spotkanie w Warszawie (17 lutego 2001)

Z wizytą u B. Pawlusa – M. Rakowska-Kucał

Moim największym marzeniem było grać – Rozmowa z Izabellą Kłosińską
Śpiewacy noszą muzykę w sobie – Rozmowa z Lukiem Bondym

Borys Godunow w Poznaniu – J. Jutkiewicz, H. Sypniewski
Błędny rycerz w Łodzi – K.K. Gardzina, K. Walkowska

Verdi, Verdiego, Verdiemu, z Verdim, o Verdim… – A. Kijak
25 lat Dominga w Otellu – część II – J. Bukowińska, J. Piller
Desdemona – A. Wróblewska
Polskie spotkania z Galiną Wiszniewską – O. Deszko
Mizeria polskiego rynku płytowego – B. Pardo
Refleksje na 4-lecie – M. Rakowska-Kucał
Don Carlos i reżyseria – A. Wróblewska
O Don Carlosie inaczej – J. Niedźwiedź

Muzyka antycznej Grecji – W. Lengauer
Szekspir w operze – A. Kijak
Związki opery i północnej Italii – część III – A. Toczko
Wagner – Holender tułacz – część II – J. Grocz
Giuseppe Verdi i jego Requiem – B. Pardo

Tomasz Krzysica – D. Gulczyńska

Kontrabasowe szaleństwa Ewy Podleś – K. Skwierczyński

Wratislavia Cantans 2000 – E. Kubiak
Roberto Devereux w NYCO – E. i W. Walczak, K. Walkowska
Sly w Gran Teatre del Liceu – A. Toczko
Listopad w Wiedniu – J. Jutkiewicz, H. Sypniewski
Barokowy zawrót głowy – K.K. Gardzina
Jubileusz T. Wessely-Mackiewicz – J. Chodorowski
Gwendolyn Bradley w Łodzi – M. i D. Pulik
Festiwal Rossiniowski w WOK – K.K. Gardzina
W Operze Bawarskiej – A. Kijak
Otello w Brukseli – K. Skwierczyński
W Opera Bastille – K. Skwierczyński
Straszny dwór w Teatrze Wielkim – A. Wróblewska
Pajace i Rycerskość… w Krakowie – J. Chodorowski
Semiramida w Liege – K. Skwierczyński

San Casimiro – K.K. Gardzina
Nowe płyty polskie – J. Chodorowski

Głosy na wagę – K.K. Gardzina

Chichot hieny – E. Łagocka

Strona internetowa „Trubadura” – J. Wróblewski

Dwie królewny, dwaj książęta – K.K. Gardzina
Elżbieta Kwiatkowska – K.K. Gardzina
Spotkanie ze sztuką tańca – K.K. Gardzina
ABC baletomana – K.K. Gardzina


Redakcja: Katarzyna K. Gardzina, Tomasz Pasternak, Krzysztof Skwierczyński, Agata Wróblewska, Jakub Wróblewski.

Stron: 44 Format: A4 Nakład: 330 egz.