Biuletyn 1(18)/2001  

Finanse „Trubadura”

Zakończył się kolejny rok działalności OKMO „Trubadur”, czas więc na pewne podsumowania. W roku 2000 Klubowicze wpłacili 5970 zł składek (w roku 1999: 3430 zł), a także – co jest nowością w historii klubu – 3780 zł darowizn. W tym samym czasie wydatki klubowe wyniosły: 5821 zł – wydawanie Biuletynu (wliczając numer 4/2000, wydany już w roku 2001), ponad 400 zł na organizację spotkań oraz około 1000 zł na opłaty pocztowe, bankowe, materiały biurowe itp. Oznacza to, że (dzięki darowiznom) w tym roku klub zdołał pokryć wszystkie wydatki, a także odrobić stratę z roku 1999.

Oczywiście nie możemy w przyszłości liczyć na podobną szczodrość sponsorów, toteż jesienne walne zebranie członów klubu uchwaliło podniesienie kwartalnej składki członkowskiej do 20 zł. Podwyżka o 100% może wydawać się wysoka, jednak już w styczniu okazała się uzasadniona: wprowadzenie podatku VAT na druk czasopism, łącznie z podwyżką taryf pocztowych, dosyć poważnie zwiększyło koszt wydawania Biuletynu, który stanowi 80% kosztów działalności „Trubadura”. Numer 4/2000 kosztował około 1600 zł (co obejmuje przygotowanie folii, druk, koperty i naklejki adresowe, opłaty pocztowe), w porównaniu z 1045 zł za numer 4/1999 oraz 793 zł za numer 4/1998.

W tym roku dodatkowym wydatkiem klubu jest utrzymywanie strony internetowej (koszt 200 zł rocznie).

Wraz z tym numerem Biuletynu otrzymają Państwo indywidualne zestawienia wpłaconych składek. W przypadku niezgodności – proszę o kontakt. Więcej szczegółów nt. finansów „Trubadura” w roku 2000 i latach poprzednich znajdą Państwo na stronie internetowej klubu.

Jakub Wróblewski (skarbnik)