Biuletyn 1(18)/2001  

Jubileusz Teresy Wessely-Mackiewicz

29 stycznia tego roku, w trakcie uroczystego przedstawienia Traviaty G. Verdiego, 50-lecie pracy artystycznej obchodziła znana śpiewaczka Teresa Wessely-Mackiewicz.

Artystka związana jest ze sceną krakowską od początku jej instytucjonalnej działalności (1954 rok). Do chwili obecnej jest aktywna zawodowo: aktualnie pełni obowiązki konsultanta wokalnego, z którego doświadczenia i rad korzystają nader często i soliści, i chórzyści. W swoim repertuarze scenicznym ma ponad 30 głównych ról operowych repertuaru lirycznego i liryczno-koloraturowego. Była m.in. znakomitą Violettą w Traviacie i Łucją w Łucji z Lammermoor. Jej żywy, pulsujący, aksamitny głos robił na wszystkich wrażenie, z przyjemnością słuchało się jej doskonałego prowadzenia głosu, dźwięcznego na całej skali, nośnego, z bardzo dobrze wypracowanymi koloraturami, technika wokalno-muzyczna pozwalała solistce z powodzeniem pokonywać trudności roli – pisali o niej krytycy i recenzenci muzyczni.

Zanim artystka podjęła studia wokalne (jest uczennicą prof. Anny Kaczmarowej w Krakowie i prof. Nicola Cvejica w Belgradzie) ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. I jako prawnik wielokrotnie wspierała swą wiedzą działalność krakowskiej sceny.

Teresa Wessely-Mackiewicz jest wytworną, elegancką i bardzo komunikatywną osobą, pełną poczucia humoru i serdeczności. Marzę o tym, aby w Krakowie wreszcie stanęła opera, by młodzi, zdolni śpiewacy nie uciekali z tego miasta – powiedziała na spektaklu jubileuszowym, dziękując publiczności i zespołom artystów za gratulacje, wyrazy szacunku, owacje i olbrzymie naręcza kwiatów.

W foyer Teatru można było natomiast oglądać wystawę fotografii, dokumentów i pamiątek ilustrujących bogatą działalność sceniczną artystki.

Jacek Chodorowski