Biuletyn 1(18)/2001  

Strona internetowa „Trubadura”

Od grudnia zeszłego roku działa pod adresem www.trubadur.kip.pl strona internetowa „Trubadura”. Jej głównym celem jest informowanie o klubie i jego działalności oraz udostępnienie w usystematyzowanej formie wiedzy operowej, gromadzonej w kolejnych wydaniach Biuletynu. Myślę, że ambicją klubu powinno być stworzenie najobszerniejszego w Polsce internetowego zbioru informacji na temat opery. Czy to cel zbyt ambitny? Obawiam się, że to nie jest trudne zadanie – i stwierdzam to bez satysfakcji.

Co jest na stronie

Przede wszystkim są informacje o „Trubadurze” przeznaczone dla osób spoza klubu i potencjalnych członków: krótka historia, statut, deklaracja członkowska. Klubowicze znajdą tu również aktualny skład władz, raporty finansowe, dane urzędowe (np. numer NIP, numer konta).

Internet to szybki sposób na przekazywanie ogłoszeń i ważnych informacji klubowych. Mogli się o tym przekonać klubowicze, którzy kilka dni przed ostatnim spotkaniem mieli szansę za pośrednictwem poczty elektronicznej dowiedzieć się, że na spotkaniu pojawi się prof. Janina Anna Pawluk (jeśli ktoś z Państwa posiada dostęp do poczty elektronicznej i nie dostał tego zawiadomienia – proszę o przysłanie mi swojego adresu). Strona internetowa „Trubadura” będzie pełniła również funkcję tablicy ogłoszeniowej – w dziale „Aktualności” znaleźć można informacje o bieżących sprawach klubowych, jak też o planowanych spotkaniach (warto zaglądać tam przed spotkaniami i sprawdzać, czy nie ma zmian w planie) oraz wycieczkach klubowych. Osobno – na stronie „Skrzynka kontaktowa” – zgromadzone są ogłoszenia klubowiczów, zamieszczane dotychczas w Biuletynie.

Strona „Trubadura” może być także wygodnym punktem startowym własnych poszukiwań w Internecie. Odsyłacz „Ciekawe strony” kryje spis adresów internetowych stron związanych z operą. Są to więc strony teatrów operowych – polskich (wszystkich, które znam) oraz niektórych zagranicznych (tych, które znajdują się „w zasięgu” wakacyjnych wycieczek polskich operomanów; obszerną listę adresów teatrów z całego świata można znaleźć pod hasłem „Inne teatry operowe”). Są też strony instytucji pośrednio związanych ze sztuką operową (klubów, stacji radiowych itp.), oraz internetowych zasobów operowych, jak np. wirtualne biblioteki librett, bazy danych o repertuarach itp. Wreszcie pojawiają się też odnośniki do stron poświęconych artystom operowym. Ze względu na oszczędność miejsca przyjąłem zasadę, że lista obejmuje tylko polskich artystów – o artystach zagranicznych przeczytać można uruchamiając odsyłacz kierujący do bazy danych OperaGlass.

W tej chwili na stronie głównej jest również odnośnik do Listu otwartego do krytyków z poprzedniego numeru Biuletynu, umieszczony tam na życzenie osób spoza klubu, które chciały się z nim zapoznać (i przy okazji zainteresowały się „Trubadurem”).

Najobszerniejszą część serwisu stanowią strony poświęcone Biuletynowi. Docelowo znajdą się tu wszystkie teksty ze wszystkich numerów Biuletynu, poczynając od najdawniejszych. Oczywiście stworzenie takiej wirtualnej biblioteki wymaga czasu – w chwili pisania artykułu w sieci znalazła się zawartość numerów od 1/2000 do 4/2000. Ze względów technicznych (ograniczona pojemność serwera) nie będzie można zamieścić wszystkich ilustracji obecnych w drukowanej wersji Biuletynu, jednak część z nich będzie mogła być kolorowa. Ponadto artykuły będą mogły być wzbogacone o niedostępne w wersji papierowej odnośniki odsyłające czytelnika do innych artykułów o podobnej tematyce, do stron internetowych poświęconych artystom, spektaklom czy teatrom operowym. Tu prośba do autorów artykułów: będę bardzo wdzięczny za dodawanie do nadsyłanych tekstów również propozycji takich odnośników. Internet jest medium międzynarodowym, toteż istotnym rozszerzeniem w porównaniu z papierową wersją Biuletynu będą angielskie wersje artykułów (dziękuję Katarzynie Walkowskiej i Annie Kijak za pomoc w tłumaczeniu).

Tym, co może zamienić zbiór artykułów w prawdziwą kopalnię wiedzy o operze, będzie (planowany w najbliższej przyszłości) system indeksów. Indeksy takie mogą grupować artykuły nie tylko ze względu na tytuł czy osobę autora, ale również np. ze względu na tytuł omówionych dzieł operowych czy artystów.

Co może być na stronie

Strony internetowe „Trubadura” mogłyby stać się również doskonałym źródłem informacji dla osób wybierających się do innych miast czy krajów na spektakle operowe. „Poradnik turysty operowego” mógłby zawierać informacje na temat położenia teatrów operowych w różnych miastach, komunikacji miejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem godzin wieczornych), zasad nabywania biletów lub wejściówek, informacji o noclegach – słowem to wszystko, co może okazać się użyteczne w planowaniu wycieczek. Taki poradnik może jednak powstać tylko przy udziale klubowiczów – czy to mieszkających w danym mieście, czy bywających w nim na wycieczkach operowych i chcących podzielić się doświadczeniami. Zapraszam do współpracy!

Ciekawym wyzwaniem byłoby też stworzenie zbioru librett oper polskich kompozytorów. W bazach danych serwisów zagranicznych można znaleźć pełne teksty librett większości popularnych oper, jak również wielu mniej znanych (w języku oryginału, często ze streszczeniem w innych językach). Nie widziałem wśród nich oper polskich. Gdyby ktoś z Klubowiczów podjął się odszukania i przepisania któregoś z polskich dzieł – proszę o kontakt.

Jakub Wróblewski

webmaster@trubadur.pl