Trubadur 2(19)/2001 (Dodatek Moniuszkowski)  

IV Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki

W dniach 21-29 kwietnia 2001 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbył się IV Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. St. Moniuszki. W Jury Konkursu zasiedli: Jacek Kaspszyk (Honorowy Przewodniczący), Teresa Kubiak (Polska – USA, Przewodnicząca Jury), Leyla Gencer (Turcja), Jewgienij Niesterienko (Rosja), Larisa Giergiewa (Rosja), Sergio Segalini (Francja), Guo Shuzhen (Chiny), Jerzy Artysz (Polska), Maria Fołtyn (Polska, Dyrektor Artystyczny Konkursu), Ryszard Karczykowski (Polska), Krystyna Szostek-Radkowa (Polska), Stefania Toczyska (Polska), Teresa Żylis-Gara (Polska – Francja), hr. Wojciech Dzieduszycki (Polska, Honorowy Członek Jury), Eugeniusz Sąsiadek (Polska, Honorowy Członek Jury). Jury postanowiło nie przyznawać Grand Prix, wręczono natomiast dwie równorzędne III nagrody dla głosów żeńskich.

Laureatami IV edycji Konkursu zostali:

I Nagroda w kategorii głosów kobiecych: Monika Walerowicz-Baranowska (Polska), a ponadto: Nagroda Specjalna Dyrekcji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej dla laureatów pierwszych nagród – udział w przedstawieniu operowym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

II Nagroda w kategorii głosów kobiecych: Bixia Wu (Chiny), a ponadto: Nagroda Publiczności przyznana przez Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur”, ufundowana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego, Nagroda im. Marceliny Sembrich-Kochańskiej dla najlepszego sopranu Konkursu

III Nagroda w kategorii głosów kobiecych: Anna Kiknadze (Rosja), Jekatierina Sołowiowa (Rosja)

I Nagroda w kategorii głosów męskich: Tomasz Kuk (Polska), a ponadto: Nagroda Specjalna Dyrekcji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej dla laureatów pierwszych nagród – udział w przedstawieniu operowym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

II Nagroda w kategorii głosów męskich: Tomasz Krzysica (Polska), a ponadto: Nagroda im. Ignacego Jana Paderewskiego dla najlepszego wykonawcy utworu Paderewskiego – ufundowana przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga

III Nagroda w kategorii głosów męskich: Daniił Sztoda (Rosja), a ponadto:, Nagroda im. Jana Kiepury dla wyróżniającego się tenora ufundowana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego

Przyznano również inne nagrody specjalne i pozaregulaminowe:

Irina Makarowa (Rosja): Nagroda im. Wandy Wermińskiej dla wyróżniającego się mezzosopranu ufundowana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego

Rafał Siwek (Polska): Nagroda im. Adama Didura dla najlepszego basa lub barytona ufundowana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego

Warwick Fyfe (Australia): Nagroda Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga dla najlepszego wykonawcy arii z opery Halka

Anastasija Bielajewa (Rosja): Nagroda Marii Fołtyn za najlepsze wykonanie pieśni St. Moniuszki

Kirił Todorow (Bułgaria): Nagroda Marii Fołtyn za najlepsze wykonanie pieśni St. Moniuszki

Rafał Bartmiński (Polska): Nagroda Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu dla najbardziej obiecującego polskiego tenora

Juliet Elizabeth Gilchrist (USA): Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku dla najlepszego wykonawcy utworu St. Moniuszki ze Stanów Zjednoczonych

Ethan Herschenfeld (USA): Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku dla tego uczestnika ze Stanów Zjednoczonych, który osiągnął najwyższą punktację w Konkursie

Denis Jewstuchin (Rosja): Nagroda dla najlepszego pianisty – akompaniatora

Mariusz Rutkowski (Polska): Nagroda dla najlepszego pianisty – akompaniatora