Trubadur 1(22)/2002  

130. rocznica śmierci Stanisława Moniuszki
Tomasz Kuk jako Jontek

10 lutego w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyło się uroczyste przedstawienie Halki Stanisława Moniuszki w reżyserii Marii Fołtyn. Była to inauguracja obchodów 130. rocznicy śmierci kompozytora, które honorowym patronatem objął Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

Jako Halkę mieliśmy okazję ponownie podziwiać Barbarę Kubiak, która od niedawna śpiewa w warszawskim spektaklu. Stworzyła ona wspaniałą postać, bardzo wiarygodną i wzruszającą. Zarówno w śpiewie, jak i w grze aktorskiej wyczuwa się silne zaangażowanie i autentyczny dramatyzm. Jej wykonania słucha się z przyjemnością – to jest prawdziwa Halka! Chyba najlepsza w tej chwili w Polsce. W partii Jontka wystąpił Tomasz Kuk, laureat pierwszej nagrody ubiegłorocznego Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. St. Moniuszki. Nie będzie przesadą stwierdzić, że na tego Jontka czekała cała operowa Polska. Mimo widocznej na początku spektaklu tremy, Kuk narysował ciekawy portret swego bohatera, bardziej delikatnego i wrażliwego, niż gwałtownego. Nie bez znaczenia była tu doskonała prezencja sceniczna artysty, a przede wszystkim piękny śpiew, dobra interpretacja i muzykalność. I choć w wykonaniu Kuka lepiej wypadła aria I ty mu wierzysz z II aktu niż słynne Szumią jodły na gór szczycie (akt IV), którą to arię artysta brawurowo wykonał w III etapie konkursu, to młody śpiewak zrobił kolejny duży krok na drodze do świetnej kariery. To wspaniały, wielki tenor! Mamy nadzieję, że będziemy mogły go usłyszeć także w innych partiach na warszawskiej scenie, marzymy o Kalafie!

Na obchody rocznicy śmierci Moniuszki złożą się jeszcze:

  • maj – II Moniuszkowski Festiwal Podlasia zorganizowany przez Białostockie Towarzystwo im. St. Moniuszki,
  • 4 czerwca, w dniu śmierci kompozytora wielki koncert z młodzieżą i dla młodzieży w Teatrze Wielkim w Warszawie i uroczystość na Powązkach przy grobie Stanisława Moniuszki,
  • wrzesień – semikoncertowe wykonanie opery Hrabina w reż. Marii Fołtyn w Studiu Koncertowym im. Lutosławskiego,
  • 28-29 września – wznowienie opery Straszny dwór w reż. Marii Fołtyn w Kieleckim Centrum Kultury pod dyr. Andrzeja Rucińskiego,
  • wrzesień – koncerty w całym kraju organizowane przez marszałków województw: pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego i miasta Radomia.

Wiadomo już także, że następny, V Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki odbędzie się w maju 2004 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Oprac. K. K. Gardzina, K. Walkowska