Trubadur 2(23)/2002 (Dodatek Kiepurowski)  

Klub im. Jana Kiepury

Klub im. Jana Kiepury działa od 18 lat. Do jego podstawowych zadań należy krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub jest organizatorem imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Organizuje koncerty muzyki poważnej, rozrywkowej i jazzowej, imprezy teatralne, zaprasza gości (m. in. K. A. Kulka, P. Paleczny, H. Czerny-Stefańska, S. Woytowicz, A. Hiolski, B. Paprocki, V. Brodski, U. Krygier, A. Kruszewski, K. Kałudow, I. Hossa)

Klub im. Jana Kiepury 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 6, tel./fax 032 291-39-48

www.kiepura.pl

, e-mail: klub@kiepura.pl