Trubadur 2(23)/2002  

Wyszukiwarka na stronie „Trubadura”

Strona internetowa „Trubadura” wzbogaciła się o nowe możliwości wyszukiwania informacji w sieci. Na stronie Wyszukiwanie informacji można skorzystać z programu obejmującego swym zasięgiem kilka najpopularniejszych serwisów operowych, w tym również archiwum artykułów z Trubadura. Wystarczy wpisać hasło (lub kilka haseł oddzielonych spacjami) we właściwe okienko i nacisnąć Szukaj.

Jakub Wróblewski