Trubadur 3(24)/2002  

Klub „Meloman” w Szczecinie

Z inicjatywy istniejącego w Szczecinie od 1994 roku Stowarzyszenia Miłośników Opery i Operetki – celem uintensywnienia jego działalności i zintegrowania większej ilości członków wokół zadań statutowych – utworzony został w październiku 2001 Klub, który w drodze konkursu otrzymał miano „Meloman”.

Powstanie Klubu było możliwe dzięki życzliwej postawie Dyrekcji Opery na Zamku, która udostępniła Stowarzyszeniu jedno ze swoich pomieszczeń wraz z wyposażeniem – stołami, fotelami, szafką, telewizorem i magnetowidem. Klub czynny jest raz w tygodniu w godzinach popołudniowo-wieczornych. Odbywają się w nim dyżury organizacyjne (przyjmowanie deklaracji i składek członkowskich, wydawanie i uaktualnianie legitymacji) oraz dyskusje na różne tematy. Najistotniejszą formą działalności Klubu są projekcje programów muzycznych – oper, operetek, baletów, musicali, koncertów wybitnych artystów z wideokaset dostarczanych przez członków SMOiO. Repertuar jest ustalany przez Zarząd Stowarzyszenia podczas comiesięcznych zebrań odbywających się również w pomieszczeniach Klubu.

Opieką nad Klubem jako jego gospodynie sprawują dwie członkinie SMOiO, które serwują gorące napoje – kawę i herbatę (z produktów dostarczanych przez członków) podczas spotkań klubowych gromadzących za każdym razem przeciętnie 15-20 osób.

Roman Kraszewski