Trubadur 4(25)/2002  

Nowości na stronie „Trubadura”

Na stronach internetowych Klubu pojawił się nowy dział: Biblioteka „Trubadura”. Chcielibyśmy tam umieszczać przede wszystkim teksty źródłowe związane z operą polską – obecnie są tam pełne libretta Halki, Strasznego dworu i Króla Rogera. Mamy nadzieję, że Biblioteka będzie rosła, na ile na to pozwoli wielkość serwera i ograniczenia wynikające z praw autorskich. Biblioteka w przyszłości oprócz tekstów mogłaby zawierać pliki z nagraniami, zdjęcia itp. – czekamy na Państwa sugestie i życzenia!

Rozrasta się archiwum numerów Trubadura, w tej chwili najstarszy dostępny w całości numer to 1(10)/1999, wkrótce pojawią się jeszcze starsze (docelowo wszystkie wydane).

Pojawiła się również anglojęzyczna wersja strony Klubu, zawierająca (na razie ubogie) informacje o „Trubadurze”, a także pewną liczbę tłumaczeń artykułów z naszego pisma. W pierwszym rzędzie tłumaczone są teksty potencjalnie najciekawsze dla zagranicznych gości strony, a więc wywiady z polskimi artystami. Zamieścimy również chętnie tłumaczenia innych tekstów z Trubadura, o ile Autorzy nadeślą wersję anglojęzyczną.

Jakub Wróblewski