Trubadur 4(25)/2002  

Profesorskie nominacje

W czwartek 16 stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich 67 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nowo mianowanych profesorów znalazła się wybitna śpiewaczka, pedagog, a prywatnie wielka przyjaciółka naszego Klubu, Jadwiga Romańska-Gabryś, emerytowany pracownik Akademii Muzycznej w Katowicach. Dzięki jej miłemu zaproszeniu miałam zaszczyt i przyjemność jako gość Pani Profesor uczestniczyć w uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich to wielka chwila w życiu każdego pracownika nauki. Chwila ta zyskała w Pałacu Prezydenckim bardzo elegancką oprawę i przebiegła w miłej, niemalże rodzinnej atmosferze. Nigdzie śladu napuszenia czy zadęcia, wszystko zostało zorganizowane i przeprowadzone tak, aby nowo mianowani profesorowie i ich goście wynieśli jak najmilsze wrażenia. Na rodzinny charakter spotkania miał niewątpliwie wpływ fakt, że wśród nominowanych większość stanowili przedstawiciele szkół artystycznych – muzycznych i plastycznych. Z tego też powodu prezydent w swoim przemówieniu zażartował, że sądząc po liczbie nowych profesorów uczelni muzycznych nominował co najmniej jedną pełną orkiestrę symfoniczną.

Otrzymanie nominacji profesorskiej i gratulacji z rąk prezydenta Rzeczpospolitej to wielkie przeżycie. Pani Profesor Jadwiga Romańska, podobnie jak każda z nominowanych pań, otrzymała ponadto od prezydenta piękne czerwone róże. Nie zabrakło kwiatów od naszego Klubu oraz serdecznych gratulacji od kolegów z innych uczelni muzycznych. Klubowiczów zainteresuje zapewne fakt, że oprócz Jadwigi Romańskiej nominacje profesorskie otrzymali tego dnia dyrygent Tomasz Bugaj, pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie i śpiewak Włodzimierz Zalewski, pedagog Akademii Muzycznych w Warszawie i Łodzi. Pani Profesor Jadwiga Romańska otrzymała również serdeczne gratulacje od obecnego na uroczystości Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Wraz z Panią Profesor miałyśmy także okazję porozmawiać chwilę z Panią Minister Szamanek-Deresz, której opowiadałyśmy o naszym Klubie, jego działalności i wydawanym przez nas kwartalniku. Pani minister wyraziła uznanie dla tak niezwykłej działalności oraz zdumienie, że w czasach tak nieprzychylnych dla kultury i społecznych inicjatyw udaje nam się realizować nasze pasje. Pani minister otrzymała egzemplarz Trubadura, na jej ręce przekazaliśmy również drugi egzemplarz dla prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Pani Jadwidze Romańskiej w wyprawie do Warszawy towarzyszył Adam Radzikowski, prezes krakowskiej Fundacji Kultury, dzięki którego staraniom ukazała się książka Anny Woźniakowskiej o Jadwidze Romańskiej zatytułowana Maestra.

Dzięki zaproszeniu Pani Profesor, miałam okazję uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. W imieniu całego Klubu jeszcze raz składam gratulacje i najlepsze życzenia.

Katarzyna K. Gardzina