Trubadur 4(29)/2003  

80-lecie Marii Fołtyn w Polskim Radiu S.A.
Informacja prasowa

Z okazji 80-lecia urodzin oraz 55-lecia pracy artystycznej Marii Fołtyn odbędzie się w niedzielę 1 lutego br. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego Gala Operowa. Podczas koncertu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego zaprezentowane zostaną arie, duety i fragmenty oper. Wykonają je laureaci trzech edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki: Tomasz Kuk, Aleksandra Kurzak, Urszula Kryger i Marcin Bronikowski.

W pierwszej części koncertu znajdą się fragmenty Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki: Mazur, Aria Miecznika, Dumka Jadwigi, Aria z Kurantem, Aria Hanny oraz Kwartet. W drugiej natomiast będzie można usłyszeć najbardziej znane fragmenty oper G. Rossiniego Sroka złodziejka, Cyrulik sewilski i Włoszka w Algierze, G. Verdiego Trubadur, Don Carlos, Rigoletto, Traviata oraz G. Donizettiego Faworyta.

We foyer Studia Koncertowego będzie można obejrzeć wystawę poświęconą historii Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki. Ekspozycję udostępniła Maria Fołtyn.

Organizatorem Gali Operowej jest Program 2 Polskiego Radia S. A. Początek transmisji koncertu 1 lutego br. o godz. 18.00 na antenie Dwójki.

W związku z jubileuszem Polskie Radio S. A. wyda wkrótce CD z nagraniami archiwalnymi pieśni, duetów i arii Stanisława Moniuszki w wykonaniu Marii Fołtyn. Płyta poświęcona sztuce wokalnej Marii Fołtyn jest jednocześnie cennym, choć skromnym dokumentem rozwijającego się życia muzycznego w powojennej Polsce. Partnerami Marii Fołtyn są tu bowiem inni wybitni polscy artyści, niezwykle aktywnie działający w tamtych latach. Fragmenty Halki Moniuszki zarejestrowane w Berlińskiej Staatsoper w lutym 1954 roku to ważne świadectwo międzynarodowych kontaktów polskich muzyków. I wreszcie płyta ta jest również świadectwem aktywnej roli Polskiego Radia, które od samego początku swej powojennej działalności odbudowywało, organizowało, stymulowało i dokumentowało życie muzyczne naszego kraju.

– Miałam dwa życia – karierę śpiewaczki i reżysera – różne, choć ze sobą związane. Nie potrafię określić, które z nich bardziej sobie cenię. Może właśnie dlatego próbuję łączyć te różnorakie doświadczenia w jeszcze jednej roli – animatora życia muzycznego – z Moniuszką w sercu – tak mówi o sobie Maria Fołtyn.

Maria Fołtyn na scenie zadebiutowała w 1949 r. – gdy w ramach nagłego zastępstwa wystąpiła w roli tytułowej w operze Halka Stanisława Moniuszki w Państwowej Operze Śląskiej. W latach 1949-62 Maria Fołtyn była solistką Państwowej Opery Warszawskiej, gdzie zadebiutowała rolą Balladyny w operze Goplana Władysława Żeleńskiego. W 1962 r. została zaangażowana w teatrze operowym w Lipsku w Niemczech. Lata 1965-67 spędziła na zachodzie Europy. Po powrocie do Polski pracowała jako solistka Teatru Wielkiego w Łodzi.

Występowała w bardzo rozległym repertuarze operowym i stworzyła szereg znakomitych kreacji. Do jej najwybitniejszych ról należą partie Moniuszkowskie. Odnosiła wielkie sukcesy w sopranowych partiach w dziełach m.in. G. Pucciniego, P. Czajkowskiego, G. Verdiego, R. Wagnera. Występowała z recitalami na estradach polskich i zagranicznych. Dokonała nagrań radiowych i płytowych z muzyką m.in.: S. Moniuszki, E. Griega, R. Schumanna, F. Schuberta.

Maria Fołtyn jest laureatką dwóch międzynarodowych konkursów wokalnych: w Vercelli (1956) i Chiararté (1957). Maria Fołtyn zajęła się reżyserią operową. Debiutowała spektaklem Halka S. Moniuszki w Hawanie na Kubie w 1971 r. Inscenizowane przez nią opery były artystycznymi wydarzeniami najwyższej rangi. Życiową pasją Marii Fołtyn jest popularyzowanie muzyki Stanisława Moniuszki. Czyni to zarówno w Polsce, jak i za granicą – rozsławiła tam polskie opery narodowe. W 1988 r. założyła w Warszawie Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki i została jego prezesem. Dziesięciokrotnie przeprowadziła Krajowy Konkurs Śpiewaków Amatorów, na którego program składały się pieśni Stanisława Moniuszki. Bardzo ważnym rozdziałem w działalności Marii Fołtyn stał się Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju. Przez 20 lat (1978-98) była jego dyrektorem artystycznym. Dzięki jej twórczym pomysłom i umiejętnościom organizatorskim festiwal szybko zyskał rangę jednego z najpopularniejszych polskich wydarzeń muzycznych.

Maria Fołtyn w latach dziewięćdziesiątych podjęła nową ideę promocji polskiej wokalistyki i równocześnie propagowania twórczości Stanisława Moniuszki: jest dyrektorem i jurorem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. S. Moniuszki, który od roku 1992 odbywa się co trzy lata w Warszawie. Jest także zapraszana jako juror renomowanych konkursów wokalnych (m.in. w Rio de Janeiro, Moskwie, Pradze, Pretorii i w Caltanisetta). Za zasługi w dziedzinie kultury była wielokrotnie nagradzana i odznaczana. Otrzymała m.in. nagrody za twórczość artystyczną, tytuł honorowy „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Maria Fołtyn otrzymała 20 listopada 2000 roku.