Trubadur 4(29)/2003  

Sprawozdanie z działalności OKMO „Trubadur”
za okres od października 2000 roku do marca 2003 roku

Działalność w 2000 roku:

W dniach 28 – 29 października 2000 odbyło się piętnaste spotkanie klubowe w Warszawie, którego gościem w dniu 28 października był dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, dyrygent Jacek Kaspszyk, a w dniu 29 października – śpiewaczka Ryszarda Racewicz. Członkowie klubu wieczorem 28 października obejrzeli w Teatrze Wielkim spektakl Don Carlosa Giuseppe Verdiego oraz zwiedzili zaplecza Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

15 grudnia 2000 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej została wręczona Nagroda im. Andrzeja Hiolskiego. Laureatką I edycji Nagrody za sezon 1998/1999, powstałej z inicjatywy Fundacji „Opera” i Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „Trubadur”, została Izabella Kłosińska za rolę Butterfly w operze Madame Butterfly Giacomo Pucciniego. Do prac w jury, rozpoczętych w połowie 2000 roku, zostało oddelegowanych dwoje członków klubu „Trubadur”: Krzysztof Skwierczyński i Danuta Grochowska (jako sekretarz Nagrody). W jury pod przewodnictwem Jacka Melchiora znaleźli się również Jerzy Marchwiński, Bogdan Paprocki i Halina Słonicka.

W grudniu 2000 trwały prace nad przygotowaniem 17. numeru Biuletynu, w którym m.in. ukazał się wywiad ze śpiewaczką Ryszardą Racewicz i Janem A. Jarnickim, właścicielem wydawnictwa Acte Prealable i wydawcą miesięcznika Muzyka21.

Działalność w 2001 roku:

W dniu 17 lutego 2001 odbyło się w Warszawie szesnaste spotkanie klubowe, w ramach którego miało miejsce spotkanie z Janiną Anną Pawluk, korepetytorką solistów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Wieczorem członkowie klubu obejrzeli wspólnie spektakl Włoszki w Algierze Gioachino Rossiniego w Warszawskiej Operze Kameralnej.

W marcu 2001 przygotowano 18. numer Biuletynu, w którym ukazały się m.in. wywiady z Izabellą Kłosińską, solistką Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i Lukiem Bondym, reżyserem operowym.

W dniach 21-29 kwietnia 2001 odbywał się IV Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Klub „Trubadur” otrzymał od p. Marii Fołtyn, dyrektora Konkursu, 10 zaproszeń na wszystkie przesłuchania konkursowe, które zostały rozdane członkom Klubu zainteresowanym oglądaniem tych przesłuchań. Została podjęta inicjatywa wręczenia Nagrody Publiczności uczestnikowi Konkursu wybranemu na podstawie głosowania członków Klubu uczestniczących w przesłuchaniach. Nagrodę otrzymała chińska śpiewaczka Bixia Wu i wręczył ją Prezes Zarządu OKMO „Trubadur”, Tomasz Pasternak.

28 kwietnia 2001 miało miejsce siedemnaste spotkanie klubowe w Bydgoszczy połączone z obejrzeniem spektaklu Mefistofeles Arrigo Boita otwierającego Bydgoski Festiwal Operowy. W kwietniu został również przygotowany projekt legitymacji klubowych, a także wysyłano listy do teatrów operowych z prośbą o zniżki na bilety w tych teatrach dla członków Klubu.

W czerwcu 2001 został przygotowany 19. numer Trubadura (od tego numeru klubowy kwartalnik zmienił nazwę z dotychczasowej Biuletyn na Trubadur), a w nim znalazły się m.in. wywiady ze słynną śpiewaczką Leylą Gencer, dyrektorem Warszawskiej Opery Kameralnej Stefanem Sutkowskim, recenzentem muzycznym piszącym dla dziennika Rzeczpospolita Jackiem Marczyńskim i młodym śpiewakiem Jarosławem Brękiem. Z okazji IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki ukazał się Dodatek Moniuszkowski. W związku ze zmianą nazwy pisma na Trubadur nastąpiła zmiana numeru ISSN.

W październiku 2001 trwały prace nad przygotowaniem 20. numeru Trubadura, w którym opublikowano m.in. wywiady z wybitną śpiewaczką Ewą Podleś, fotografem specjalizującym się w fotografiach spektakli operowych i baletowych Juliuszem Multarzyńskim i reżyserem operowym Tomaszem Koniną, a także dołączono spis treści numerów 1-20.

W dniu 25 listopada 2001 odbył się koncert młodych śpiewaków w Muzeum Niepodległości w Warszawie: Diany Azzouz, Katarzyny Kraszewskiej, Małgorzaty Kubali, Pawła Jeża, zorganizowany przez OKMO „Trubadur” we współpracy z Muzeum Niepodległości. Koncert prowadził członek Klubu Krzysztof Skwierczyński.

Dnia 4 grudnia 2001 w Warszawie miało miejsce osiemnaste spotkanie klubowe, którego gościem był solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Adam Kruszewski. Wieczorem członkowie Klubu obejrzeli w Teatrze Wielkim w Warszawie spektakl Króla Rogera Karola Szymanowskiego, a następnego dnia – Siedem grzechów głównych Kurta Weilla.

W grudniu 2001 przygotowany został również 21. numer Trubadura, w którym zostały zamieszczone m.in. wywiady z barytonem Adamem Kruszewskim, dyrygentem i dyrektorem Festiwalu Rossiniego w Pesaro Alberto Zeddą, dyrygentem i dyrektorem Opery Dolnośląskiej Ewą Michnik, dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemarem Dąbrowskim i redaktorem II Programu Polskiego Radia Wiktorem A. Bregym.

Działalność w 2002 roku:

W dniu 23 lutego 2002 odbyło się dziewiętnaste spotkanie klubowe w Poznaniu, w ramach którego członkowie Klubu obejrzeli spektakl Poławiacze pereł Georgesa Bizeta.

W marcu 2002 został przygotowany 22. numer Trubadura, w którym zostały opublikowane m.in. wywiady z młodymi barytonami Mariuszem Kwietniem i Marcinem Bronikowskim oraz z solistą Warszawskiej Opery Kameralnej Andrzejem Klimczakiem.

W dniach 11 – 12 maja 2002 miało miejsce dwudzieste spotkanie klubowe w Krakowie, którego gośćmi były śpiewaczki Ewa Warta-Śmietana i Monika Swarowska-Walawska, członkowie Klubu zwiedzili również galerię należącą do członka Klubu Romana Hennela malującego obrazy o tematyce operowej, a także obejrzeli spektakl Jasia i Małgosi Engelberta Humperdincka.

W czerwcu 2002 został przygotowany 23. numer Trubadura, w którym znalazły się m.in. wywiady z dyrektorem Teatru Wielkiego w Poznaniu Sławomirem Pietrasem, włoskim śpiewakiem Salvatore Fisichellą, solistą Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Piotrem Nowackim, śpiewaczką Anną Karasińską oraz z barytonami Andrzejem Witlewskim i Mariuszem Godlewskim.

We wrześniu 2002 trwały prace nad przygotowaniem 24. numeru Trubadura, w którym opublikowano m.in. wywiady ze słynną śpiewaczką Fiorenzą Cossotto oraz z solistą Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Romualdem Tesarowiczem.

W dniu 23 listopada 2002 odbyło się dwudzieste pierwsze spotkanie klubowe w Warszawie.

W dniu 28 grudnia 2002 w foyer głównym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie miało miejsce wręczenie nagrody im. Andrzeja Hiolskiego Ewie Podleś. Laureatami II edycji Nagrody za sezon 1999/2000 zostali: Ewa Podleś w kategorii najlepsza rola żeńska za rolę Tankreda w Tankredzie Gioachino Rossiniego, w kategorii najlepsza rola męska – Wojciech Drabowicz za rolę Rogera w operze Król Roger Karola Szymanowskiego i w kategorii najlepszy debiut operowy – Anna Cymmerman za rolę Blanche w operze Dialogi karmelitanek Francisa Poulenca. Do prac w jury, rozpoczętych w połowie 2001 roku, zostało oddelegowanych dwoje członków klubu „Trubadur”: Krzysztof Skwierczyński i Katarzyna Gardzina (jako sekretarz Nagrody). W jury pod przewodnictwem Jacka Melchiora znaleźli się również Hanna Lisowska, Ewa Łętowska, Krystyna Szostek-Radkowa, i Jerzy Marchwiński.

29 grudnia 2002 w Gdańsku odbyło się wręczenie nagrody im. Andrzeja Hiolskiego Annie Cymmerman.

Działalność w 2003 roku:

29 stycznia 2003 w Teatrze Wielkim w Warszawie miało miejsce wręczenie nagrody im Andrzeja Hiolskiego Wojciechowi Drabowiczowi.

W lutym 2003 został przygotowany 25. numer Trubadura, w którym znalazły się m.in. wywiady z solistką Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Iwoną Hossą i solistką Opery Krakowskiej Edytą Piasecką.

W marcu 2003 odbyło się spotkanie w Teatrze Wielkim przed polską prapremierą Podróży do Reims Gioachina Rossiniego z Maestro Alberto Zeddą i reżyserem Tomaszem Koniną.

opr. K. Walkowska, Z. Zacharewicz