Trubadur 1(30)/2004  

Dom muzyka seniora

Na konferencji prasowej 26 lutego br. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków poinformowali o powołaniu do życia Fundacji „Dom Muzyka Seniora”. Jej zadaniem będzie doprowadzenie do powstania domu dla muzyków seniorów wzorowanego na Domu Aktora w Skolimowie. Inicjatywa wyszła od Zofii Wit. – Chciałabym, aby nie był to dom opieki, ani dom spokojnej starości, ale pensjonat, do którego przyjeżdża się na wakacje, tylko że te wakacje są bardzo długie – mówiła Zofia Wit. Dzięki zaangażowaniu SPAM powstała Fundacja wspierana również przez stowarzyszenia muzyków jazzowych i rozrywkowych. Obecnie dysponuje ona półtorahektarową działką w gminie Góra Kalwaria (przyrzeczenie darowizny od Zofii i Antoniego Witów), wstępnym projektem domu (dar architekta Tadeusza Żera) oraz przyrzeczeniem darowizny od Barbary i Wojciecha Kilarów na pokrycie kosztów pozostałych prac projektowych. Do końca tego roku Fundacja ma nadzieję zakończyć etap projektowy i uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, tak aby z wiosną 2005 roku móc przystąpić do budowy. Dom ma pomieścić ok. 50-ciu pensjonariuszy w jedno- i dwuosobowych pokojach o wysokim standardzie.

Zarząd SPAM w specjalnym biuletynie zwrócił się do wszystkich kolegów muzyków o wsparcie tej inicjatywy. Wszystkie uzyskane środki zostaną wykorzystane wyłącznie na budowę Domu Muzyka Seniora, ponieważ Fundacja nie ponosi żadnych kosztów utrzymania. Korzysta z lokalu i obsługi kancelaryjnej Zarządu Głównego SPAM, a organy Fundacji (Rada i Zarząd) działają charytatywnie. W Radzie Fundacji znaleźli się: Antoni Wroński (sekretarz) oraz Maciej Czarnecki, Jerzy Kornowicz, Ireneusz Narowski, Edward Pałłasz, Jerzy Róziewicz i Krzysztof Sadowski.

Zarząd Fundacji tworzą: Zofia Wit (prezes) oraz Jolanta Bilińska i Tadeusz Żera. W Kapitule Fundacji złożonej z artystów, którzy zadeklarowali pomoc przy pozyskiwaniu funduszy, znaleźli się m.in. Urszula Dudziak, Krzysztof Jakowicz, Ryszard Karczykowski, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Konstanty Andrzej Kulka, Jerzy Marchwiński, Ewa Podleś, Jerzy Matuszkiewicz, Ewa Michnik, Włodzimierz Nahorny, Zbigniew Namysłowski, Wiesław Ochman, Janusz Olejniczak, Krzysztof Penderecki, Irena Santor, Stefan Sutkowski, Michał Urbaniak, Jan Ptaszyn Wróblewski, Hanna Lisowska, Anna Lubańska, Piotr Nowacki i wielu innych.

Fundacja ma zamiar pozyskiwać środki na budowę domu zarówno od prywatnych sponsorów i ofiarodawców, jak i ze środków różnych instytucji, a także z Unii Europejskiej. – Tak jak organizujemy koncerty promujące młodych artystów, będziemy również organizować imprezy, z których dochód zasili budowę domu – powiedział prezes Antoni Wroński.

Wszystkich, którzy zechcą wspomóc budowę Domu Muzyka Seniora, Fundacja prosi o wpłaty na konto: Bank Millennium S. A. nr 59 1160 2202 0000 0000 4025 4742.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Siedziba SPAM, 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 66 m. 24, tel. 621-28-02

oprac. KKG