Trubadur 1(30)/2004  

Teorie Opery

Po wielu latach chudych, nastały chyba lepsze czasy – ukazuje się coraz więcej książek poświęconych operze, baletowi i muzyce klasycznej. Są to pozycje zarówno popularne, jak też publikuje się wiele prac naukowych; do tych ostatnich należy świetna seria Poznańskie Studia Operowe pod red. Michała Bristigera, Macieja Jabłońskiego, Dobrochny Ratajczakowej i Jana Stęszewskiego. Ukazały się do tej pory dwa zbiory artykułów: Opera polska w XX wieku, Poznań 1999; Opera polska w XVIII i XIX wieku, Poznań 2000 oraz Kronika teatrów muzycznych PRL. Lipiec 1944 – czerwiec 1989 Małgorzaty Komorowskiej, Poznań 2003. Najnowszy, czwarty tom serii, przynosi zbiór artykułów muzykologów m.in. polskich, amerykańskich, włoskich i niemieckich. Tematyka podjętych badań jest niezwykle różnorodna, od dzieł Ryszarda Wagnera, poprzez utwory Berga, Messiaen’a, skończywszy na rozważaniach teoretycznych dotyczących gatunku operowego. Niezwykle interesująco zapowiadają się kolejne tomy Poznańskich Studiów Operowych, wśród czterech zapowiedzianych tytułów warto wspomnieć przede wszystkim dzieło Philippa Gossetta Performing Italian Opera.

  • Teorie opery. Theories of Opera, red. M. Jabłoński, Poznań 2004, s. 460.

    Krzysztof Skwierczyński