Trubadur 2(31)/2004  

Biografia Iwony Borowickiej

Bardzo rzadko ukazują się na polskim rynku księgarskim biografie polskich śpiewaków; jeśli mnie pamięć nie myli, ostatnio, już dobrych kilka lat temu, ukazały się książki poświęcone Bogdanowi Paprockiemu oraz Jadwidze Romańskiej. Z tym większą radością przyjąć należy książkę naszego klubowego kolegi Jacka Chodorowskiego, poświęconą legendarnej śpiewaczce operetkowej, Iwonie Borowickiej. Biografia ukazała się nakładem krakowskiej fundacji „Czardasz”, i jest jednym z punktów bogatych obchodów upamiętniających 20 rocznicę śmierci artystki.

Jacek Chodorowski wykonał benedyktyńską wręcz pracę, zebrał setki rozproszonych recenzji, wzmianek prasowych, listów, oficjalnych pism, kontraktów itp. Uszeregował je w kilku działach, poświęconych łódzkim początkom kariery Borowickiej, latom spędzonym w Krakowie, jubileuszowi śpiewaczki oraz ostatnim latom artystki. Autor biografii zestawił także kreacje sceniczne Iwony Borowickiej oraz jej, nieliczne niestety, nagrania. Ważną częścią książki są zgromadzone w osobnym rozdziale wspomnienia o artystce, m.in. syna i synowej oraz partnerów scenicznych śpiewaczki: Kazimierza Pustelaka, Romana Węgrzyna, Janusza Żełobowskiego i innych. Integralną częścią książki są także liczne, bardzo dobrej jakości fotografie Iwony Borowickiej zarówno w życiu prywatnym, jak i na scenie.

Należy ze wszech miar pochwalić tę cenną inicjatywę i wyrazić nadzieję, że także inni wybitni artyści polskich scen muzycznych doczekają w końcu swoich biografów.

Tomasz Pasternak

  • Jacek Chodorowski, Iwona Borowicka, legenda sceny operetkowej (w dokumentach, faktach, recenzjach, opiniach), Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ, Kraków 2004, s. 111