Trubadur 1(34)/2005  

Konkurs wokalny im. Iwony Borowickiej

W dniach od 3 do 7 listopada 2004 odbył się w Krakowie I Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej. Konkurs został zorganizowany przez krakowską Fundację Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ w ramach obchodów 20-lecia śmierci Iwony Borowickiej. Przypomnijmy: Iwona Borowicka (1929-1984) była wielką osobowością sceny operetkowej. Urodzona i wykształcona muzycznie w Łodzi, od 1954 roku związała się na stałe z Krakowem. Na scenie jego Teatru Muzycznego stworzyła kilkadziesiąt wspaniałych kreacji wokalno-aktorskich do dziś będących swoistym punktem odniesienia i porównań. Dysponując pięknym, szerokim w brzmieniu, szlachetnym, choć ciemnym w barwie głosem sopranowym, znakomitym aktorstwem i świetną aparycją sceniczną – elektryzowała widzów i partnerów. W ramach obchodów 20-lecia przedwczesnej śmierci tej wielkiej artystki ukazała się książka Iwona Borowicka. Legenda sceny operetkowej dokumentująca jej życie i działalność artystyczną, wydana została płyta CD z nielicznymi nagraniami radiowymi artystki przypominająca jej wspaniałą sztukę wokalną, odbyło się wiele imprez (koncertów, spotkań, prelekcji i projekcji) oraz ów wymieniony na wstępie konkurs wokalny.

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, zgłosiło się do niego kilkudziesięciu młodych wokalistów reprezentujących różne szkoły, różne możliwości i doświadczenia wokalno-sceniczne. Bardzo kompetentne jury, złożone z pedagogów, wokalistów, gwiazd sceny operetkowej (Hanna Samson, Krystyna Tyburowska, Ryszard Karczykowski, Wojciech Jan Śmietana i Janusz Żełobowski) spośród przesłuchanych kandydatów wybrało chyba istotnie najlepszych, rozdzielając następująco główne nagrody:

 I nagroda – Magdalena Pilarz-Bobrowska (Kraków)

 II nagroda – Mateusz Zajdel (Warszawa)

 III nagroda – Ewelina Moskal (Kraków)

wyróżnienia:

Dorota Laskowiecka (Warszawa), Joanna Trafas (Kraków)

Przyznano także wiele nagród dodatkowych: Fundacji CZARDASZ za najlepsze wykonanie czardasza (Justyna Stolarska), Rodziny I. Borowickiej (M. Pilarz-Bobrowska), Opery Krakowskiej (E. Moskal), Fundacji PRO ARTE (Kamila Cholewińska i Tomasz Rak), dla najlepszego pianisty-akompaniatora (Renata Żełobowska-Orzechowska).

Koncert laureatów zgromadził liczną publiczność spontanicznie oklaskującą młodych wykonawców. O poziomie konkursu niech świadczą wypowiedzi jurorów i organizatorów: Głosy są, materiał też. To słychać i widać. Konkurs był nie tylko cenny, ale i potrzebny. Jego wyniki będą na pewno dyskontowane (R. Karczykowski). Jestem szczęśliwa, że wraca muzyka operetkowa, że znajduje zainteresowanie u młodych ludzi. Poziom konkursu oceniam wysoko (H. Samson – przewodnicząca jury). Jestem bardzo zadowolona, konkurs spełnił swe zadania, za dwa lata jego druga edycja! (Ewa Warta-Śmietana – prezes Fundacji CZARDASZ).

Dodatkową atrakcją koncertu laureatów konkursu, wieńczącego zmagania jego uczestników, był występ zaproszonych gości. Owacją na stojąco powitano częstych partnerów scenicznych Iwony Borowickiej: Kazimierza Pustelaka i Janusza Żełobowskiego. Obaj zaprezentowali znakomitą wręcz formę wokalną dając interesujące, godne naśladowania interpretacje. A duet z operetki Kraina uśmiechu zaśpiewany przez K. Pustelaka i E. Wartę-Śmietanę (będącą obecnie w świetnej dyspozycji artystycznej) – wzbudził długo nie milknący aplauz. Pięknie też zaprezentowali się i pozostali goście: Hanna Samson, Alicja Węgorzewska i Witold Wrona. To ciekawe, interesujące głosy. Wszystkim artystom towarzyszyli: Renata Żełobowska-Orzechowska (fortepian) i kameralny zespół „Strauss Ensamble” kierowany przez Artura Jaronia i Ludmiłę Worobec-Witek.

Jacek Chodorowski