Trubadur 1(34)/2005  

Wspomnienia Macieja Wójcickiego – lekarza i śpiewaka

Ukazała się ostatnio ciekawa pozycja wydawnicza – książka Co pan zaśpiewa doktorze? Jej autorem jest znany i popularny w Trójmieście lekarz i śpiewak zarazem – Maciej Wójcicki.

Maciej Wójcicki pochodzi z kieleckiego (urodził się w miejscowości leżącej koło Starachowic). Od czasów młodości ujawniał zdolności artystyczno-muzyczne łącząc je z zamiłowaniem do medycyny. I w obu tych kierunkach poszła jego dalsza edukacja: studia medyczne ukończył w Krakowie w 1960 roku, a w operze zadebiutował w roku 1975 (Bydgoszcz, Sarastro w Czarodziejskim flecie Mozarta). Od ponad trzydziestu lat mieszka w Gdyni i związany jest z instytucjami muzycznymi i medycznymi właśnie Trójmiasta.

Barwną opowieść o początkach i rozwoju swojej kariery artystycznej, zawsze przeplatającej się ze studiami medycznymi i pracą w służbie zdrowia (a dodatkowo ilustrowaną własnymi szkicami i karykaturami) podzielił na trzy części: droga życiowa, anegdoty (muzyczne i medyczne), dokumentacja artystyczna (recenzje, wykaz ról operowych, serwis zdjęć). Pisze barwnie, lekko i ciekawie. Nie unika ocen i własnych przemyśleń, także cytatów. Ważne i cenne zdają się być jego uwagi o pracy i doświadczeniach z pedagogami (głównie z Józefem Gaczyńskim w Krakowie i Barbarą Iglikowską w Gdańsku). A także refleksje dotyczące kolegów-artystów.

Książka jest debiutem literackim artysty i w pełni uzasadnia opinię o autorze jako „człowieku renesansu”. Wydawca książki tak pisze o niej w przedmowie redakcyjnej: jest to pozycja wydawnicza (…) szczególna dla autora – wspomnienia pisane z przymrużeniem oka, choć przedstawiające wcale niełatwe czasy…

Jacek Chodorowski

  • Maciej Wójcicki, Co pan zaśpiewa doktorze? wyd. Staszowskie Wydawnictwo Kulturalne w Staszowie, wyd. I, Staszów-Gdynia, 2003 r.