Trubadur 4(37)/2005  

Jubileusz Profesora Jerzego Artysza

W Studiu im. Witolda Lutosławskiego odbyła się podniosła uroczystość – jubileusz Profesora Jerzego Artysza, który w listopadzie obchodził 75-lecie urodzin. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu i dołączyć do licznego grona osób składających gratulacje i podziękowania za dotychczasowe dokonania oraz życzenia dalszych sukcesów.

Jerzy Artysz jest artystą wyjątkowym, jest wielkim śpiewakiem i znakomitym pedagogiem, a także człowiekiem niezwykle sympatycznym i bezpośrednim. Nie każdy doskonały śpiewak jest równie doskonałym nauczycielem, i odwrotnie, ale nie dotyczy to Jerzego Artysza. Widzę dwie główne przyczyny, dzięki którym z klasy Maestra wyszło tylu znakomitych śpiewaków – ma On zarówno dar skupiania wokół siebie artystów o naturalnie pięknych głosach i wielkim talencie, jak i dar odpowiedniego kształtowania ich głosów i talentów.

Podczas uroczystego koncertu mieliśmy przyjemność podziwiania wielkiej sztuki wokalnej Jerzego Artysza. Wykonawcami było również czworo śpiewaków – uczniów Profesora: Jadwiga Rappé (studia u Zofii Bregý i Jerzego Artysza), Anna Radziejewska, Jarosław Bręk i Artur Stefanowicz. Poprzez udział w koncercie pragnęli oni wyrazić wdzięczność za to, że dzięki Maestro mogą się nazywać artystami. W wydrukowanym programie śpiewacy zamieścili również podziękowania za wytrwałość i trud pracy… włożony w edukację i proces kształtowania osobowości artystycznych. Śpiewakom towarzyszyła Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej prowadzona przez Kaia Bumanna oraz Andrzej Tomczok grający na trąbce piccolo.

Na program koncertu złożyły się arie i duety z oper i oratorium Händla, Mozarta, Vivaldiego, Glucka i Rossiniego. Szanowny jubilat zaśpiewał „hit” polskiej liryki wokalnej XX wieku – 4 Sonety miłosne Tadeusza Bairda.

Po koncercie odczytano listy gratulacyjne od ministra kultury oraz od dyrekcji Polskiego Radia. Potem były bukiety kwiatów i owacja na stojąco, a na zakończenie kieliszek szampana. I był to czas na bezpośrednie, nieoficjalne rozmowy, gratulacje i podziękowania.

Program 2 Polskiego Radia przeprowadził bezpośrednią transmisję z koncertu. Ponadto sztuce wokalnej Jerzego Artysza poświęcił pięcioodcinkową audycję w cyklu Muzycy stulecia. Radiosłuchacze mieli okazję wysłuchania arii i pieśni, również z nagrań archiwalnych, co pozwoliło na zaprezentowanie sztuki wokalnej artysty w zróżnicowanym repertuarze. W rozmowach z redaktorem prowadzącym Profesor Artysz przedstawił swoją opinię o polskiej muzyce wokalnej i sztuce śpiewaczej.

W imieniu wszystkich melomanów z „Trubadura” jeszcze raz składam Panu Profesorowi gorące podziękowania za wielkie wrażenia artystyczne i najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wielu sukcesów.

Barbara Pardo