Trubadur 1,2(38,39)/2006  

Z potrzeby serca

Od 19 listopada 2005 do 30 czerwca 2006 roku w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie czynna była wystawa poświęcona Andrzejowi Hiolskiemu – jednemu z największych polskich śpiewaków, wybitnemu artyście, który przez wiele lat był związany z tą główną sceną operową w Polsce.

Impulsem do powstania wystawy była 40 rocznica otwarcia gmachu Teatru Wielkiego, odbudowanego z gruzów po całkowitym zniszczeniu podczas II wojny światowej. Uroczysty koncert inaugurujący działalność Teatru po odbudowie odbył się 19 listopada 1965. Miała wtedy miejsce prezentacja naszego narodowego repertuaru – oper Halka i Straszny dwór Stanisława Moniuszki, opery Karola Szymanowskiego Król Roger oraz baletu Ludomira Różyckiego Pan Twardowski. Od pierwszych dni funkcjonowania Teatru Wielkiego w Warszawie w pierwszoplanowych rolach występował wielki śpiewak operowy Andrzej Hiolski.

Wystawa poświęcona temu niezapomnianemu wykonawcy dzieł operowych, oratoryjnych i polskiej muzyki współczesnej została zorganizowana tak, aby pokazać zarówno jego korzenie, jak i etapy działalności artystycznej – w Operze Śląskiej w Bytomiu, Operze Warszawskiej na Nowogrodzkiej i Teatrze Wielkim w Warszawie. Na wystawie zaprezentowano pamiątki rodzinne, między innymi świadectwo szkolne (z wynikiem ogólnym „bardzo dobry”), wzruszający list do matki, napisany 7 lipca 1945, oraz rodzinne fotografie.

Kariera wokalna śpiewaka na scenach teatrów polskich i zagranicznych została przypomniana poprzez bogatą dokumentację ikonograficzną – afisze, programy, powiększone fotografie z różnych przedstawień i koncertów. Pokazano również kostiumy sceniczne artysty z Trubadura, Balu maskowego oraz Strasznego dworu. Na wystawie można także zobaczyć nagrania płytowe Andrzeja Hiolskiego wydane przez Polskie Nagrania i Deutsche Grammophon oraz nagrodę płytową Polskich Nagrań „Złota Muza”, przyznaną artyście w 1971 roku za Pieśni ze śpiewników domowych Stanisława Moniuszki.

Pani Maryla Staniszewska – komisarz wystawy poświęconej Andrzejowi Hiolskiemu – w krótkiej rozmowie, którą z nią przeprowadziłam, tak wyjaśnia kulisy jej powstania:

Andrzej Hiolski stał się takim hasłem wywoławczym i rocznicowym – ze względu i na Teatr Wielki, i na swoją osobę. Tym bardziej, że właśnie w 2005 roku minęła 5 rocznica jego śmierci. Do powstania wystawy bardzo przyczyniła się życzliwość jego córki, pani Magdy Hiolskiej, która złożyła propozycję współtworzenia tej wystawy, głównie poprzez dostarczenie pamiątek rodzinnych i fotografii. Dysponując również materiałami, które są w zbiorach Archiwum Teatru Wielkiego i Muzeum Teatralnego, udało się przygotować tę ekspozycję. Prezentowane w Salach Redutowych teatralia dotyczące Opery Śląskiej pochodzą głównie z prywatnego archiwum pana Bogdana Paprockiego, który udostępnił afisze, programy i fotografie. Z najciekawszych ról zostały zrobione powiększenia. Pani Kaja Kamińska wypożyczyła natomiast część nagrań, łącznie ze złotą płytą. Pozostałe płyty to własność pana Bogdana Paprockiego i Józefa Grubowskiego.

Wystawa o Andrzeju Hiolskim powstała z potrzeby serca. Nie udało się pozyskać sponsorów przy jej realizacji. Ale cieszymy się, że był przynajmniej ten operowy sygnał na inauguracji sezonu operowego i że ta część Sal Redutowych stała się jak gdyby symbolicznym przedłużeniem sceny operowej. Zwiedzający widzą kostiumy sceniczne, widzą realizację Strasznego dworu z 1965 roku. To jest ważne, żeby ten klimat operowy towarzyszył widzom przez cały czas ich obecności w teatrze.

Selekcja materiałów archiwalnych była przemyślana – wybrałam to, co najlepsze, zarówno pod względem reprezentatywności ról Hiolskiego, jak i pod kątem ich dramaturgicznego wyrazu. Starałam się pokazać w tych fotogramach klimat akcji scenicznej. W sprawach merytorycznych miałam najlepszego – z możliwych – konsultanta, pana Bogdana Paprockiego. Był dla mnie największym autorytetem.

Marzy mi się stała wystawa operowa w Salach Redutowych – w jednym skrzydle można byłoby zaprezentować zagranicznych wykonawców, którzy gościli na scenie Teatru Wielkiego, w drugim – największych polskich śpiewaków operowych. Miejsce mamy. Wystarczyłyby nam nawet Małe Sale TW. Ale ważne jest, aby była zapewniona rotacja wystaw, aby osoba, która przychodzi do Teatru piąty raz w sezonie, zobaczyła coś nowego. W ramach wystawy stałej można zmieniać aranżacje plastyczne, modyfikować ich układ.

W Operze Śląskiej powstała Sala im. Andrzeja Hiolskiego i Sala im. Bogdana Paprockiego. Jest tam stała ekspozycja prezentująca karierę sceniczną obu Artystów. Natomiast Teatr Wielki obchodzi się po macoszemu z wieloma wielkimi. Tutaj jubileusz to jedynie przypomnienie na scenie reprezentatywnego spektaklu z repertuaru jubilata. Natomiast brakuje wystaw – materialnych dowodów życia scenicznego artystów. Nie jest to nagłośnione na miarę oczekiwań społeczeństwa. Ta sytuacja przypomina wypowiedź pana Bernarda Ładysza, który stwierdził, że gdy artysta dożywa swoich lat, to brakuje mu tych chwil radosnych, kiedy czuł, że go kochano. On schodzi, zostają tylko recenzje, uznanie na papierze. A nic nie stoi na przeszkodzie, aby oddać artystom szacunek, pamięć – to co im się należy.

Joanna Długosz