Trubadur 3(40)/2006  

Nowa strona o Leyli Gencer

Ostatnio w Internecie pojawiła się nowa strona poświęcona wielkiej tureckiej śpiewaczce, legendarnej Leyli Gencer: www.leylagencer.eu. Na początku było zdumiewające nagranie „Marii Stuardy” z Florencji – piszą Autorzy. Potem pojawiało się więcej nagrań. Im więcej nagrań, tym więcej niekonsekwencji występowało przy datach i obsadach. Aby to wszystko uporządkować, zdecydowaliśmy się zbadać karierę „La Diva Turca”. Badania trwają nadal, a wszystkim Wam, drodzy Genczerianie, chcielibyśmy przedstawić pierwsze rezultaty. Na tej stronie znajdziecie listę ról, przedstawień, rejestracji audio i video. Mimo że staraliśmy się opierać na najbardziej wiarygodnych informacjach, nadal mogą zdarzać się błędy. Dlatego prosimy o poprawki i uzupełnienia. Czekamy na jakiekolwiek informacje dotyczące kariery Leyli Gencer, które mogą wzbogacić tę stronę. Mamy nadzieję, że strona „Omaggio a Leyla Gencer” okaże się przydatna.

Sama strona, w całości w języku angielskim, podzielona jest na kilka zakładek: biografia, chronologia występów, dyskografia, videografia, varia i nowości na stronie. Jest też wyszukiwarka. Mój podziw budzi bardzo drobiazgowo opracowana chronologia występów Leyli Gencer, z dokładnymi datami i obsadami. Są szczegółowe informacje dotyczące dat i obsady występów artystki w Polsce! Autorami strony są dwaj Polacy, Adrian Langowski i Robert Kawka. Dokonali oni zaiste mrówczej pracy, aby to wszystko pozbierać.

Serdeczne gratulacje i życzenia wielu Genczerianów!

Tomasz Pasternak