Trubadur 4(41)/2006  

Drugi Konkurs Wokalny im. I. Borowickiej

13 listopada 2006 roku wielką galą z udziałem laureatów i zaproszonych gości w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego zakończył się II Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej. Jedna z recenzji tego wydarzenia zawiera znamienne zdanie: Koncert (laureatów) udowodnił, jak bardzo potrzebny jest krakowski Konkurs i jak niewiele wiedzy na temat niełatwej sztuki, jaką jest operetka, wynoszą ze studiów absolwenci naszych uczelni. Konkurs ponownie zorganizowała Fundacja Pomocy Artystom Polskim „Czardasz” (pierwsza jego edycja odbyła się w roku 2004), kierowana przez popularną śpiewaczkę Ewę Wartę-Śmietanę. I tym razem, prócz oczywiście instytucji samorządowych (Urząd miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), z wydatną pomocą finansową pospieszyli wypróbowani sponsorzy Fundacji, Elektrociepłownia Kraków i Bank BPH.

Do Konkursu zgłosiło się 27 osób, z których do przesłuchań stanęły 23 osoby (w tym Niemka, Ormianka, Ukrainka i Włoszka). Młodzi artyści reprezentowali różne doświadczenia i możliwości wokalne i różne szkoły. Zainteresowanie Konkursem ze strony polskich środowisk muzycznych było duże; nagrody fundowały, m.in. Gliwicki Teatr Muzyczny, Łódzki Teatr Muzyczny, Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Wymowny jest brak wśród nich Opery Krakowskiej, z której sceną operetkową całe swe życie artystyczne związała patronka Konkursu, Iwona Borowicka, i która to scena przez wiele lat należała do czołowych w kraju!

Konkurs przebiegał w dwóch etapach, do drugiego jury dopuściło 12 osób. Spośród nich wyłoniono 6 laureatów nagród regulaminowych. Jury w składzie Grażyna Brodzińska, Michalina Growiec, Kazimierz Pustelak, Roman Węgrzyn, pod przewodnictwem Bogusława Kaczyńskiego, dokonało następującej klasyfikacji:

I nagroda – Justyna Reczeniedi (Warszawa)

II nagroda – Aleksandra Szafir (Katowice)

III nagroda – Valentina Pennino (Włochy)

IV nagroda – Adam Sobierajski (Kraków)

Nagroda Fundacji „Czardasz” – Valentina Pennino

Nagroda Rodziny I. Borowickiej – Justyna Reczeniedi

Ponadto przyznano szereg nagród pozaregulaminowych, głównie w formie zaproszeń na gościnne występy w koncertach.

Oceniając poziom Konkursu, można stwierdzić, iż zainteresowanie muzyką operetkową i musicalową wśród młodego pokolenia śpiewaków wciąż istnieje. W trakcie przesłuchań pojawiły się bardzo ciekawe głosy, wyszkolone, dobrze postawione. Choć zdarzały się i takie, nad którymi trzeba jeszcze popracować. Dobór repertuaru (czasami obiektywnie trudny zwłaszcza dla głosów niskich) też mógł niejednokrotnie budzić wątpliwości i zastrzeżenia. Są to jednak mankamenty często towarzyszące zmaganiom konkursowym i w obecnej edycji omawianego Konkursu zostały częściowo „wyprostowane” (przez poszerzenie utworów obowiązkowych o repertuar wykraczający poza operetkę i musical, a zbliżony do nich muzycznie i treściowo). Ale pozostaje to wciąż sygnałem dla organizatorów. Podobnie jak fakt, iż przesłuchania konkursowe obu etapów i koncert laureatów odbywały się w innych, o różnych warunkach i akustyce, miejscach (Śródmiejski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Muzycznych II stopnia im. Wł. Żeleńskiego, Teatr im. J. Słowackiego). Wynikło to oczywiście z możliwości organizacyjnych.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się koncert laureatów, w którym wzięli udział wszyscy nagrodzeni (w sumie 10 osób). W części drugiej koncertu (poprzedzonej wzruszającym, osobistym wspomnieniem Bogusława Kaczyńskiego o patronce Konkursu) wystąpili natomiast członkowie jury: Michalina Growiec, Kazimierz Pustelak i Roman Węgrzyn. Ich interpretacje wywołały nie tylko aplauz widowni (pamiętajmy, iż K. Pustelak i R. Węgrzyn debiutowali na krakowskiej scenie właśnie u boku I. Borowickiej!), ale także pokazały, jak można dyskontować talent i technikę wokalną. W tej części śpiewali też soliści Gliwickiego Teatru Muzycznego Jolanta Kremer, Arkadiusz Dołęga, Michał Musioł i Witold Wrona, którzy zaprezentowali, z humorem i właściwym sobie temperamentem, scenki wokalno-taneczne z popularnych operetek. Owacyjnie powitana została też organizatorka i spiritus movens całego Konkursu Ewa Warta-Śmietana, z wdziękiem śpiewająca piosenkę R. Stolza Śpiewaj, kochaj. Wszystkim solistom drugiej części Gali towarzyszyła renomowana orkiestra Gliwickiego Teatru Muzycznego pod batutą swojego stałego dyrygenta Tomasza Biernackiego. Godna podkreślenia jest wyjątkowo serdeczna i owocna współpraca Dyrekcji Gliwickiego TM z Fundacją w przygotowaniu i przebiegu Konkursu.

A sam koncert galowy, jak napisano w jednej z recenzji, to niezwykły wieczór podniosłych emocji i wspomnień o patronce konkursu, jednej z największych primadonn w dziejach polskiej sceny operetkowej.

Jacek Chodorowski