Trubadur 3(44)/2007  

Złoty jubileusz Wiesława Ochmana

24 marca w Operze Śląskiej w Bytomiu miał miejsce uroczysty koncert galowy wieńczący jubileuszowy tydzień dedykowany wielkiemu artyście – Wiesławowi Ochmanowi. A był to jubileusz 50-lecia jego pracy artystycznej. Swą wielką karierę sceniczną rozpoczął artysta właściwie w 1960 roku (debiutował w Operze Śląskiej partią Muezzina w operze Casanova L. Różyckiego), jednak początki jego wokalnych występów sięgają roku 1957, gdy w czasie studiów na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej udzielał się, jeszcze jak amator (choć już kształcący głos), w uczelnianych zespołach muzycznych.

Wiesław Ochman to wyjątkowo bogata i wszechstronna osobowość artystyczna. Swoje sukcesy i sławę zawdzięcza oczywiście głównie pięknemu głosowi. Ale przecież jego zainteresowania artystyczne obejmują także malarstwo i reżyserię operową. Jako śpiewak dysponuje pięknym, o urzekającej barwie głosem tenorowym. Jest przy tym artystą pracowitym, inteligentnym i wrażliwym. Posiada olbrzymi i wszechstronny repertuar wokalny. Występował na wszystkich wielkich i największych scenach operowych i estradach koncertowych świata. Malarstwem interesuje się dwupłaszczyznowo: jako twórca i jako kolekcjoner. Maluje głównie przyrodę, ukazując całe jej barwne bogactwo. Jako kolekcjoner (pasję tę dzieli z małżonką, Krystyną) zbiera przede wszystkim malarstwo polskie XVIII-XX wieku. A trzecia pasja tego wybitnego artysty to reżyseria operowa. Tylko dla sceny bytomskiej przygotował sześć inscenizacji: Don Giovanni Mozarta (1999), Traviata Verdiego (2000), Carewicz Lehára (2001), Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego (2002), Borys Godunow Musorgskiego (2004) i Carmen Bizeta (2006). Sprawność jego reżyserii zawsze jest podkreślana przez recenzentów. Wszystkie te opery (z gościnnym udziałem młodych, utalentowanych artystów) zostały na bytomskiej scenie pokazane w omawianym tygodniu jubileuszowym artysty

A tydzień ów zwieńczony został właśnie koncertem galowym, do udziału w którym Mistrz zaprosił wokalną, bardzo już artystycznie ciekawą młodzież: Małgorzatę Pańko, Magdalenę Pilarz-Bobrowską (I nagroda na I Konkursie im. I. Borowickiej w Krakowie, 2004), Annę Kutkowską-Kass, Andrzeja Wiśniewskiego (laureat II Konkursu im. I. Borowickiej w Krakowie, 2006) oraz Adama Szerszenia. Zabrzmiały więc arie i pełne wdzięku pieśni włoskie i hiszpańskie. A młodzi wokaliści mieli też okazję zaśpiewać z samym Mistrzem. Wiesław Ochman zresztą za swój obowiązek uważa pracę z młodymi artystami. Pod jego kierunkiem zdobywają szlify sceniczne, uczą się bycia na scenie, współpracy z partnerami, poznają istotę dzieła operowego. W części oficjalnej koncertu nie obyło się naturalnie bez wzruszających przemówień, podziękowań, gratulacji i dekoracji. Także od Prezydenta RP.

Jacek Chodorowski